Wozy konne z rekwizycji

Potrzeby wojenne sił zbrojnych Niemiec spowodowały przeprowadzenie rekwizycji cywilnych wozów konnych dla pokrycia potrzeb mobilizacyjnych. Wozy takie dzielono na dwie kategorie:

Pleskau I – obejmujące wozy jednokonne o standardowej ładowności do 350 kg,

Pleskau II – obejmujące wozy dwukonne o standardowej ładowności do 700 kg.

Ich powożeniem zajmował się jeden żołnierz.