Regulamin Dws-xip.pl

Regulamin strony obowiązuje od dnia 01.12.2006 r.

Redakcja stanowi zamknięty zespół i składa się z czterech Redaktorów: Butryk, Scypion, Virtualbob i Woj45.

Zasady współpracy.

1. Zespól redakcyjny stanowią: Redaktorzy i Współpracownicy. Tylko Redaktorzy mogą decydować o rozbudowie i kierunku rozwoju Portalu.

2. Skład zespołu redakcyjnego może być rozszerzony o współpracowników, na wniosek członka Zespołu Redakcyjnego. Głosują tylko Redaktorzy na równych prawach, decyzja zapada za zgodą wszystkich Redaktorów.

3. Nad ogólnym wystrojem i działaniem strony pieczę sprawują Redaktorzy.

4. Współpracownicy mają głos doradczy, lecz to Redaktorzy decydują co znajdzie się na stronie, wymagana jest jednomyślność.

5. Redakcja nie udostępnia żadnych haseł dostępu do strony współpracownikom. (dostęp posiadają tylko Redaktorzy)

6. Każdy członek zespołu redakcyjnego może zrezygnować ze współpracy, bez konsekwencji i w chwili którą sam określi.

7. Każdy współpracownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych i adresu swojej poczty. On też decydują czy te dane mają być umieszczone na stronie.

8. Z chwilą pojawienia się materiałów współpracownika na stronie, za zgodą zainteresowanego jego dane zostaną dołączone do redakcji, po decyzji Redakcji.

9. Nadesłane materiały powinny być autorstwa członka zespołu redakcyjnego. Dla potrzeb redakcji muszą być podane źródła z których autor korzystał (bibliografia).

10. Współpracownik lub redaktor, który dostarczy na portal materiały nie swojego autorstwa, bez zgody i potwierdzenia autora, zostanie natychmiast skreślony ze składu zespołu redakcyjnego, a takie materiały usunięte ze strony.

Prawa autorskie.

1. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie stają się własnością redakcji, która może podjąć decyzję o ich udostępnieniu czy też innym przeznaczeniu.

2. Członek zespołu redakcyjnego po rezygnacji ze współpracy, nie ma żadnego wpływu na swoje prace czy też dane umieszczone na stronie.

3. Każdy członek zespołu redakcyjnego odpowiada imiennie za dostarczone materiały, tzn. teksty, pliki graficzne czy muzyczne.

Postanowienia końcowe.

1. Praca w redakcji jest bezpłatna (hm… może kiedyś będą profity, lecz nie ma co się łudzić). Wszyscy redaktorzy ponoszą koszty utrzymania portalu w równym stopniu.

2. Decyzję o rozszerzeniu kosztów utrzymania portalu, na współpracowników podejmuje Zespół Redakcyjny w głosowaniu – decyduje większość.

3. Wszelkie zmiany w regulaminie, mogą być umieszczone tylko za wiedza i zgodą Redakcji oraz po poinformowaniu pozostałych członków zespołu redakcyjnego.

4. Regulamin ten jest jedynym dokumentem, dotyczącym zasad współpracy zespołu redakcyjnego.