Rok 1923

Styczeń

11 styczeń

Wojska francuskie i belgijskie zajęły Zagłębie Ruhry, aby zabezpieczyć terminy spłat reparacji wojennych. Doszło do zamieszek, m.in. 31 marca strzały żołnierzy francuskich zabiły w Essen 13 robotników a 41 zostało rannych. Przez całe Niemcy przetacza się fala nienawiści i furii, która wstrząsnęła wszystkimi strukturami społecznymi.
----------
W dniu wkroczenia Francuzów do Zagłębia Ruhry, Hitler przemawiał na potężnym wiecu NSDAP w cyrku Krone w Monachium. "Precz z listopadowymi zbrodniarzami" to temat jego wystąpienia. Po zwykłych znanych już atakach na zdrajców w 1918 roku, wskazał nowy kierunek. Według niego prawdziwym wrogiem nie byli Francuzi okupujący Zagłębie Ruhry lecz prawdziwy wróg jest wewnątrz. "Niemieckie odrodzenie na zewnątrz jest możliwe jedynie wtedy, gdy zbrodniarze staną w obliczu odpowiedzialności i spotkają swoje przeznaczenie. Marksizm, demokracja, parlamentaryzm, internacjonalizm i oczywiście stojący za tym wszystkim Żydzi byli winni, bezbronności narodu, która pozwoliła Francuzom potraktować Niemcy jako kolonię".
Zapowiedział jednocześnie, ku zaskoczeniu swoich zwolenników, że każdy członek partii zaangażowany aktywny w ruch oporu przeciwko okupacji zostanie wykluczony z organizacji. Było to ryzykowne posunięcie, wobec powszechnej społecznej nienawiści do okupantów, lecz jak czas pokazał taktyka ta przyniosła sukces.
----------
Władze niemieckie odpowiadają apelem o ogólnonarodową kampanię oporu.

26 styczeń

Konfrontacja Hitlera z rządem bawarskim, który w obawie przed puczem, (zjazd NSDAP), ogłosił stan wyjątkowy w Monachium.
Wściekły Hitler gorączkowo szukał pomocy i w końcu udało mu się uzyskać poparcie Reichswehry a zwłaszcza dowódcy 7. Dywizji stacjonującej w Monachium gen. von Lossowa oraz szefa policji Nortza.
Postawa Hitlera który dał "słowo honoru" że nie będzie żadnego puczu i zamieszek, też pomogła i w końcu otrzymał zgodę na organizację zjazdu.
Uzyskał też zgodę na zorganizowanie 28 stycznia dwunastu masowych mityngów i uroczyste przekazanie sztandarów SA. To był kolejny propagandowy triumf Hitlera i NSDAP, który jednocześnie pokazał słabość rządu bawarskiego oraz siłę możnych protektorów i sympatyków partii.

27 - 29 styczeń

Pierwszy Ogólnokrajowy Zjazd Partyjny NSDAP (Parteitag NSDAP) w Monachium.
----------
W ciągu trzech dni, w różnych dzielnicach miasta odbywały się zebrania i wieczornice partyjne. Na mityngach w czasie zjazdu Hitler pokazał się rzeszom swoich zwolenników jako człowiek pewny siebie, pewny sukcesu.
28 stycznia przemawiał na wszystkich dwunastu mityngach, witany był jako "zbawiciel" i bohater.
Przekazanie sztandarów SA, było zorganizowane jako uroczyste widowisko. Na Marsfeld, wielkim placu, niedaleko centrum Monachium w obecności 6.000 umundurowanych szturmowców, Hitler przekazał oddziałom SA sztandary, które zresztą sam zaprojektował a później przyjął defiladę szturmowców.

Marzec

23 marzec

Tego dnia około 1300 SA-manów, wzięło udział jako część kontyngentu 3000 żołnierzy organizacji paramilitarnych w połączonych ćwiczeniach wojskowych w pobliżu Monachium, zorganizowanych przez oficerów Reichswehry.

Maj

11 maj

Nowym dowódcą SA zostaje kapitan Hermann Göring, (Klintzsch wraca do Brygady Ehrhardt). Göring, niemiecki as myśliwski z I wojny światowej, posiadał wystarczającą wiedzę i autorytet by przeprowadzić reorganizację SA.
Przeformował on istniejące już jednostki SA i nadał im wojskową hierarchię, tworząc pułki, bataliony i kompanie. Początkowo były to jednostki bez pełnych etatów, lecz początek przyszłej potęgi został zrobiony. Powstały jednocześnie zalążki przyszłych oddziałów motorowych i motocyklowych.

maj

Hitler otoczył się specjalnym oddziałem ochronnym, "Stabswache", stworzonym ze starannie wyselekcjonowanych szturmowców, związanych przysięgą lojalności wobec Hitlera. Po kilku tygodniach nastąpiła reorganizacja "Stabsswache".
Przekształcono ją w "Stosstrupp Adolf Hitler" - "Oddział Uderzeniowy Adolfa Hitlera".
Zadanie jej stworzenia powierzono Juliusowi Schreckowi i Josefowi Berchtoldowi, który został też jego pierwszym dowódcą.

Lipiec

W Niemczech inflacja postępuje w lawinowym tempie, pod koniec miesiąca 1 dolar wart jest 160 000 marek.

Sierpień

Jeden dolar wyceniony jest na milion marek.

Wrzesień

1 - 2 wrzesień

Podczas obchodów w Norymberdze rocznicy zwycięstwa Prus nad Francją w 1870 r., Hitler przyjął defiladę 25 tys. uczestników tej imprezy. Rozmowy z obecnym tam gen. Erichem Ludendorffem doprowadziły do utworzenia bloku składającego się z organizacji: Reichsflagge, Bund Oberland oraz Sturmabteilung. Blok ten otrzymał miano Deutscher Kampfbund (Niemiecki Związek Walki).

25 wrzesień

Hitler obejmuje polityczne kierownictwo nad Kampfbundem.

26 wrzesień

Gustaw von Kahr zostaje mianowany generalnym komisarzem Bawarii. Rząd centralny w Berlinie uznaje to za rebelię.

Październik

19 październik

Generał von Lossow (7. DP w Monachium), odmawia oficjalnie podporządkowania się rozkazom gen. Gesslera, ministra Reichswery.
Gen. Gessler odsuwa wówczas von Lossowa z urzędu. W odpowiedzi rząd bawarski przejmuje władzę nad stacjonującą w Bawarii dywizją Reichswehry, a von Kahr odrzuca wystosowaną przez prezydenta Eberta, prośbę o poszanowanie konstytucji.

22 październik

Podnosi się nowa fala rewolucyjna. Tego dnia objęła ona Nadrenię, Saksonię i Hamburg, gdzie doszło do wybuchu powstania zbrojnego, zorganizowanego przez coraz bardziej spauperyzowaną klasę robotniczą.

Listopad

8 listopad

Hitler opanowuje siłą budynek Bürgerbrau, w którym odbywa się wiec separatystów bawarskich z Kahrem i Lossowem na czele. Po uwięzieniu swoich przeciwników (Kahra, Lossowa i Seissera) Hitler przeciąga ogół zebranych w piwiarni, na swoją stronę. Po złożeniu fałszywej przysięgi poparcia dla "narodowej rewolucji" Kahr, Lossow i Seisser zostali uwolnieni przez gen Lodendorffa.
Próba zamachu stanu kończy się niepowodzeniem.
Kilka godzin później Kahr wydaje dekret o delegalizacji NSDAP. Monachium otoczyło wojsko.

9 listopad

Hitler i inni zdesperowani przywódcy NSDAP i SA postanawiają ruszyć na centrum Monachium. Krótko przed południem pochód liczący ponad 3.000 ludzi ruszył - w trzech kolumnach: po lewej Stosstrupp "Hitler", pośrodku pułk SA "München" i na prawo oddział Bundu "Oberland".
Lecz i ta próba opanowania sytuacji, kończy się niepowodzeniem.
Padają strzały. Ginie 14 nazistów,(w sumie 16) w tym 5 członków Stosstrupp oraz czterech policjantów. Są liczni ranni, wśród nich: Hitler, Göring, Graf, Berchtold.
W wyniku nieudanego zamachu stanu, Hitler zostaje aresztowany. Działalność NSDAP ,SA i Stosstrupp zostaje zakazana. Ranny dowódca SA, H. Göring i wielu innych członków kierownictwa NSDAP musi szukać schronienia za granicą. Jeszcze przed swoim aresztowaniem, Hitler mianuje Röhma dowódcą nielegalnej SA.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion