Rok 1935

Styczeń

3 styczeń

Spotkanie niemieckiego kierownictwa w berlińskiej Operze Państwowej. Obecni byli Reichsleiterzy, Gauleiterzy, ministrowie oraz dowódcy sił zbrojnych. Hitler zdecydowanie opowiedział się za przywróceniem Niemcom potęgi której będzie bronił silny Wehrmacht.
"Moja wiara w Wehrmacht jest niewzruszona" - zadeklarował Hitler.

12 styczeń

Plebiscyt w Zagłębiu Saary. Prawie 91% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za powrotem do Rzeszy.

Marzec

1 marzec

Wkroczenie wojsk Niemieckich do Zagłębia Saary - była to Leibstandarte SS "Adolf Hitler".
----------
Führer postanowił, że zamiast wojska wkroczy do Zagłębia Saary "Leibstandarte". Chciał pokazać mieszkańcom Saary wszystko co najlepsze w narodowym socjalizmie. 28 lutego Dietrich wydzielił z "Leibstandarte" kompanię motocyklową, dwie kompanie liniowe z I. Batalionu, dwie z II. Batalionu i jedną z III. Batalionu, razem prawie tysiąc sześciuset ludzi. Wyruszyli oni, samochodami po południu. Do Saarbrücken przybyli dokładnie o północy. Przez następnych pięć dni wygłaszano przemówienia i organizowano parady, w których "Leibstandarte" odgrywał istotną rolę. Mieszkańcy Saary byli pod tak dużym wrażeniem postawy i zachowania jego żołnierzy, że jedna z miejscowych gazet zamieściła następujący komentarz:
"Ludzie Hitlera - są jak bogowie, którzy zstąpili, aby wskazać nam drogę do nowych Niemiec". Dietrich i jego ludzie byli do tego stopnia poruszeni powitaniem, jakie im zgotowano, że przed odjazdem Dietrich zamieścił w miejscowej gazecie list otwarty, dziękując wszystkim za gorące przyjęcie.

6 marzec

Wprowadzenie przez bawarska policje polityczną, zakazu wywieszania flag ze swastyką przez Żydów.

9 marzec

Göring oficjalnie informuje o istnieniu niemieckiej floty powietrznej, dla większego efektu podał dwukrotnie większą ilość maszyn znajdujących się w dyspozycji Niemiec. Mimo że było to ewidentne pogwałcenie Traktatu Wersalskiego, żaden z jego sygnatariuszy nie zareagował.

16 marzec

Hitler ogłasza wprowadzenie w Niemczech powszechnego obowiązku służby wojskowej, (Ustawa wojskowa) i powołanie do życia Wehrmachtu, który będzie liczył 36 dywizji. Mimo początkowych obaw, nie nastąpiła żadna reakcja ze strony Francji czy W. Brytanii, (oprócz formalnego protestu).
Pretekstem do wprowadzenia tak długo oczekiwanego prze wojsko procesu rozbudowy sił zbrojnych, była decyzja francuskiego Zgromadzenia Narodowego, które dzień wcześniej uchwaliło przedłużenie służby wojskowej z jednego roku do dwóch lat.
----------
Tego samego dnia przemianowano oficjalnie obwodowe komendy wojskowe na sztaby dywizji i poinformowano zaskoczoną opinię światową, że Niemcy posiadają ponad 20 dywizji piechoty.

17 marzec

Uchwalono "Dzień Pamięci Bohaterów". Przemawiał m.in. minister wojny gen Blomberg:
"Świat dowiedział się, że Niemcy nie umarły wraz ze swoją porażką w wojnie światowej. Niemcy ponownie zajmą wśród narodów miejsce, na które zasługują. Oddajemy się Niemcom, które nigdy nie poddadzą i nigdy już nie podpiszą traktatu, którego nie będzie można dotrzymać".
----------
Po przemówieniach odbył się wspaniały pokaz wojskowy, którego głównym motywem była odrodzona tradycja armii niemieckiej. Po prawej ręce Hitlera był symbol starej armii feldmarszałek von Mackensen, po lewej Blomberg, reprezentujący nową armię

Maj

21 maj

"Pokojowe" wystąpienie Hitlera w Reichstagu:
"Czegóż jeszcze mógłbym pragnąć oprócz spokoju i pokoju".
"Niemcy potrzebują pokoju i chcą pokoju".
----------
Zażądał równego traktowania Niemiec w sprawie zbrojeń i odrzucił wszelkie uwagi o zagrożeniach wynikających z programu zbrojeń. Chciał osiągnąć równość w lotnictwie wojskowym i limit 35 procent tonażu floty brytyjskiej.
----------
Ustawa o Obronie Rzeszy - zakaz zawierania związków małżeńskich z "osobami niearyjskiego pochodzenia" członkom nowo utworzonego Wehrmachtu.
Wprowadzono też tajną Ustawę o Obronie Rzeszy, która dawała kierownictwu Wehrmachtu szerokie pełnomocnictwa w sprawie przygotowań wojennych.
----------
Luftwaffe zostaje podniesiona na mocy ustawy do rangi samodzielnego rodzaju sił zbrojnych.

Czerwiec

1 czerwiec

Zmiany w nazwach kierownictwa wojskowego Rzeszy. Szef dotychczasowego kierownictwa wojsk lądowych i szef kierownictwa marynarki, zostali mianowani odpowiednio: dowódcą wojsk lądowych i dowódcą marynarki wojennej.

4 czerwiec

Rozpoczęcie w Berlinie rozmów pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią w sprawie limitu w wielkości niemieckiej marynarki wojennej.

18 czerwiec

Podpisanie porozumienia brytyjsko - niemieckiego w sprawie floty wojennej. Niemcy mogły zbudować flotę wojenną wielkości 35 procent brytyjskiej, a liczba okrętów podwodnych mogła być równa licznie okrętów brytyjskich.
Był to wielki sukces dyplomatyczny Hitlera.

Lipiec

15 lipiec

Demolowanie żydowskich sklepów i bicie Żydów w berlińskiej Kurfürstendamm.

16 lipiec

Minister spraw wewnętrznych Frick, wydaje prawny zakaz zawierania "mieszanych małżeństw". Przesyła też odpowiednie instrukcje urzędom stanu cywilnego - odwlekanie takich małżeństw w nieskończoność.
----------
Incydent dyplomatyczny w Nowym Jorku - dokerzy zniszczyli flagę ze swastyką na niemieckim statku "Bremen", spowodowało to znaczne ochłodzenie stosunków niemiecko - amerykańskich.

Wrzesień

10 wrzesień

Rozpoczęcie Parteitagu w Norymberdze. Był to pierwszy Zjazd NSDAP w którym brał też udział Wehrmacht.

16 wrzesień

Ostatni dzień Parteitagu.
Hitler zwołał wyjazdowe posiedzenie Reichstagu w Norymberdze. Reichstag został zwołany w celu uchwalenia trzech ustaw:
----------
O fladze - stanowiącej, że sztandar ze swastyką staje się nową flagą narodową Rzeszy.
----------
O obywatelstwie Rzeszy - formalne pozbawienie Żydów niemieckiego obywatelstwa - stali się odtąd "poddanymi państwa".
----------
O ochronie krwi (tzw. ustawy norymberskie). Małżeństwo i pozamałżeńskie związki seksualne między Żydami a Niemcami zostały prawnie zakazane i zagrożone surowymi karami. Żydom zabroniono także zatrudniania kobiet niemieckich w wieku poniżej czterdziestu pięciu lat w charakterze służby domowej.
Mimo ze ta ustawa została uchwalona, nie była jasno określona, tzn. nie było pełnej definicji "Żyda".
----------
Przepisy wykonawcze weszły w życie później.

Październik

15 pażdziernik

Hitler w otoczeniu władz wojskowych dokonuje uroczystego otwarcia wskrzeszonej Kriegsakademie. Została ona ulokowana w odnowionych koszarach 1. Pułku Artylerii Gwardii w Berlinie.

Listopad

1 listopad

Powołanie do służby wojskowej, po raz pierwszy oficjalnie, jednego rocznika poborowych.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion