Rok 1937

Styczeń

30 styczeń

Podczas przemówienia w Reichstagu, z okazji czwartej rocznicy objęcia władzy, Hitler oznajmił, że "czas tak zwanych niespodzianek" minął. Niemcy życzyły sobie "od teraz lojalnie" na partnerskich warunkach pracować z innymi narodami nad przezwyciężaniem problemów dotyczących Europy.
Większość zwykłych Niemców, oczekiwała pokoju i prosperity. Hitler jak się wydawało spełniał ich marzenia. Odbudował autorytet rządu. Prawo i porządek zostały przywrócone. Niewielu martwiło się tym, że narusza się przy tym wolności obywatelskie. Znowu była praca, a gospodarka rozkwitała.

Marzec

9 marzec

Prewencyjne aresztowanie 2000 zawodowych przestępców w Rzeszy - bezterminowo zostali osadzeni w obozach koncentracyjnych.

16 marzec

Utworzenie Rady do spraw Badań Naukowych Rzeszy (Reichsforschungsrat) - na czele staje gen prof. dr. Karl Becker.

Maj

29 maj

Hiszpania - zrzucenie bomb na niemiecki pancernik "Deutschland" - zginęło 23 marynarzy, rannych zostało około 70. W odwecie ne polecenie Hitlera niemiecki krążownik "Admiral Scheer" ostrzelał miasto portowe Almeria.

Wrzesień

25 wrzesień

Oficjalna wizyta Mussoliniego w Niemczech (trwała do 29 września).

Listopad

5 listopad

Protokół Hossbacha. Spotkanie Hitlera z dowódcami sił zbrojnych w Kancelarii Rzeszy. Obecny był też na nim minister spraw zagranicznych von Neurath. Po raz pierwszy Hitler przedstawił swoje plany na przyszłość, dotyczyły one przyszłej ekspansji w Europie: włączenie do Rzeszy Austrii i Czechosłowacji oraz dokonanie inwazji na Europę wschodnią w celu uzyskania "przestrzeni życiowej". Następnie planował zdobycie zamorskich kolonii i "władzy nad światem".

27 listopad

Usunięcie wszelkich przeszkód na drodze do "aryzacji" gospodarki.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion