Hanna Reitsch

Stosunki z rodzicami.

Emma została przyjaciółką Hanny również w jej dorosłym życiu. Zawsze gotowa służyć radą, pomocnym ramieniem.
Hanna w swojej książce pt. "Fliegen, mein Leben" (Latanie - moje życie), jeden rozdział w całości poświęciła swojej matce.
Hanna pisała o niej:
"Odgrywała ona w moim rozwoju i moim życiu pilota tak istotną rolę, że wszystko, co dotychczas na jej temat powiedziałam, wydaje mi się niewystarczające. Omówiłam z nią moją decyzję ofiarowania swego życia dla ojczyzny przez udział w samobójczym locie. Musiało to matkę wiele kosztować, zanim się przełamała (aby powiedzieć "tak"). Ale uczyniła to z taką siłą i z taką wiarą, że ja sama poczułam się bezpiecznie ukryta za tą niezachwianą pewnością (...) We wszystkich sytuacjach życiowych czułam, że jest blisko mnie. Tak intensywnie żyła moim życiem...(...) między mną i matką istniała całkiem specyficzna więź: każda z nas dwu nosiła tę drugą w sobie, żyła jej życiem, nie potrzebowała niczego mówić i niczego przemilczać. Było to tak oczywiste, jak oczywiste są sekrety przyrody, które dostępne są naszym oczom, a jednak pozostają tajemnicą. Już jako dziecko czułam. Ale dopiero znacznie później, kiedy opuściłam dom rodzinny i wiodłam życie bogate i pełne wrażeń, kiedy codziennie dostawałam listy od matki i czułam, jak w milczeniu mną ona kieruje, wiedziałam, że tego związku nie da się porównać z niczym innym w moim życiu."
(cyt. za Volker Elis Pilgrim "Mów do mnie pani Hitler", s. 141-142. ).powrót do strony głównej