Franz KutscheraSS-Brigadeführer und Generalmajor der PolizeiNr SS - 19 659 (wst±pi³ w dn. 01.11.1931)
Nr NSDAP - 363 031 (wst±pi³ w dn. 05.12.1930)

Urodzony - 22.01.1904 r. w Oberwaltersdorf / Niederösterreich
Zmar³ - 01.02.1944 r. - zgin±³ w wyniku zamachu, przeprowadzonego przez polskie podziemie - AK, w Warszawie.

Promocje:
??.02.1933 - SS-Hauptscharführer
09.11.1935 - SS-Untersturmführer
09.11.1936 - SS-Obersturmführer
14.09.1937 - SS-Sturmbannführer
16.03.1938 - SS-Obersturmbannführer
25.06.1938 - SS-Standartenführer
30.01.1939 - SS-Oberführer
09.11.1940 - SS-Brigadeführer
09.11.1942 - Generalmajor der Polizei

Kariera:
Pod koniec I w. ¶. s³u¿y³ w marynarce austro-wegierskkiej
1934 - zastêpca Gauleitera w Kärnten
01.07.1935 - 16.03.1938 - dowódca 90 pu³ku Allgemeine SS "Kärnten" (siedziba: Klagenfurt)
20.02.1938 - 11.03.1938 - Gauleiter Kärnten (Karyntia)
??.03.1938 - ??.06.1943 - w sztabie SS-Abschnitt XXX (Kassel)
17.03.1938 - 18.11.1941 - zastêpca Gauleitera w Kärnten (Karyntia)
10.04.1938 - 01.02.1944 - pose³ do Reichstagu
12.02.1939 - 18.11.1941 - Gauleiter Kärnten
22.09.1939 - komisarz z ramienia Ministerstwa Obrony w Wehrkreis XVIII
10.03.1940 - 11.11.1940 - szkolenie na oficera w szeregach 6.Gebirgs-Division, (s³u¿ba frontowa podczas kompanii francuskiej - 19 - 23.06.1940)
??.01.1942 - ??.04.1943 - szkolenie w sztabie Wy¿szego Dowódcy SS i policji - HSSPF "Russland-Mitte". Czynny udzia³ w walce z partyzantami na Bia³orusi, jako dowódca Kampfgruppe "Kutschera" sk³adaj±cej siê z jednostek policji.
30.01.1942 - Pe³nomocnik Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny w sztabie HSSPF "Russland-Mitte
10.04.1943 - 20.09.1943 - SSPF "Mogilew"
25.09.1943 - 01.02.1944 - SSPF "Warschau"

Odznaczenia m.in.:
16.12.1935 - Julleuchter der SS
30.01.1939 - Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
1942 Medaille ""Winterschlacht im Osten 1941/42"
14.02.1943 - 1939 EK II. kl.
14.02.1943 - 1939 EK I. kl.
SS-Zivilabzeichen
Winkel für alte Kämpfer
Totenkopfring der SS
Ehrendegen des RFSS
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerter
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse ohne Schwerter

Notatka:
W 1944 roku, po jego ¶mierci, nazwano jego imieniem 90 pu³k SS w Klagenfurcie.
Opis zamachu na Kutscherê, jest w sewisie Polska Podziemna w dziale Najwieksze bitwy i najwieksze akcje polskiego
podziemia.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion