Hans JüttnerSS-Obergruppenführer und General der Waffen-SSNr SS - 264 497 (wst±pi³ w dn. 17.05.1935)
Nr NSDAP - 541 163 (wst±pi³ w dn. 01.06.1931)

Urodzony - 02.03.1894 r. w Schmiegel, (Prowincja Posen)
Zmar³ - 24.05.1965 r. w Bad Tölz.

Promocje:
17.05.1935 - SS-Hauptsturmführer - przeszed³ z SA, (mia³ rangê SA-Sturmbannführer)
13.09.1936 - SS- Sturmbannführer
09.11.1937 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1939 - SS-Standartenführer
01.12.1939 - SS-Oberführer
20.04.1940 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
20.04.1941 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
21.06.1943 - SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowej
Ia w 11.SA-Standarte
Szef sztabu SA-Brigade 20
17.05.1935 - przechodzi do SS
17.04.1935 - 01.04.1936 - w sztabie I Batalionu SS-Regiment "Deutschland"
01.04.1936 - 20.04.1941 - w sztabie SS-Hauptamt (SS HA)
??.08.1939 - ??.08.1940 - Inspektor der SS-Verfügungstruppe
20.04.1941 - 30.01.1943 - szef sztabu SS-Führungshauptamt (FHA)
30.01.1943 - ??.05.1945 - szef SS-Führungshauptamt (FHA)
uwaga: by³ nim jeszcze w dniu 14.05.1945 r.
W okresie gdy Himmler zosta³ mianowany Dowódc± Wojsk Zapasowych (po 20.07.1944 r.), to Jüttner faktycznie pe³ni³ te obowi±zki szefa Wojsk Zapasowych.

Odznaczenia m.in.:
1914 EK I
1914 EK II
Ritterkreuz des KVK m. Schw.
Deutsches Kreuz in Silber
1939 Spangen zum 1914 EK I
1939 Spange zum 1914 EK II
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion