Wilhelm ReinhardSS-Obergruppenführer / General der InfanterieNr SS - 274 104
Nr NSDAP - 63 074 (wst±pi³ w dn. 01.05.1937 r.)

Urodzony - 18.03.1869 r. w Lutau
Zmar³ - 1955 r.

Promocje:
21.09.1889 - Leutnant
18.08.1890 - Oberleutnant
18.04.1902 - Hauptman
21.04.1911 - Major
18.04.1916 - Oberstleutnant
21.09.1918 - Oberst
15.09.1935 - SS-Standartenführer
??.??.???? - SS-Oberführer
20.04.1937 - SS-Gruppenführer
22.03.1938 - Generalmajor
14.03.1939 - General der Infanterie (tytularny, na 70 rocznicê urodzin))
09.11.1941 - SS-Obergruppenführer
01.03.1942 - General der Infanterie

Kariera:
27.01.1934 - szef zwi±zku by³ych ¿o³nierzy
1936 - pose³ do Reichstagu
18.03.1938 - szef narodowo socjalistycznego zwi±zku by³ych ¿o³nierzy (NS-RKB)
09.11.1944 - w sztabie RFSS

Odznaczenia m.in.:
27.08.1917 - Pour le Mérite jako podpu³kownik
1914 EK I
1914 EK II
KVK I ohne Schw.
KVK II ohne Schw.
Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnung der NSDAP in Silber
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion