Walter Schmitt

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS / Major a.D.
Nr SS - 28 737 (wst±pi³ w dn. 08.02.1932 r.)
Nr NSDAP - 592 784 (wst±pi³ w dn. 01.08.1931 r.)

Urodzony - 13.01.1879 r. w Hamburgu
Zmar³ - 18.09.1945 r. w czeskiej niewoli w Dablice.

Promocje:
18.08.1900 - Leutnant
27.01.1910 - Oberleutnant
22.03.1914 - Hauptmann
31.12.1920 - Major a.D.
08.02.1932 - SS-Anwärter
08.02.1932 - SS-Mann
01.10.1932 - SS-Scharführer
01.01.1933 - SS-Truppführer
20.04.1933 - SS-Sturmführer
24.12.1933 - SS-Obersturmführer
16.02.1934 - SS-Sturmhauptführer
13.07.1934 - SS-Obersturmbannführer
09.09.1934 - SS-Standartenführer
01.06.1935 - SS-Oberführer
30.01.1936 - SS-Brigadeführer
30.01.1937 - SS-Gruppenführer
20.04.1942 - SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS

Kariera:
Fahnenjunker in 2.Hannoversche Infanterie-Regiment Nr. 77
w Kriegsschule Metz
1906 - 1908 - adiutant w III.Batalionie (3.Thüringische Infanterie-Regiment Nr. 71)
1919 - dowódca 2 kompanii - Infanterie-Regiment 20
08.04.1932 - 01.01.1934 - dowódca 4.Sturm / IV.Sturmbann / 21.SS-Standarte
01.01.1934 - 01.03.1934 - oficer w sztabie SS-Oberabschnitt "Elbe"
01.03.1934 - 01.06.1935 - referent personalny w sztabie RF SS
01.06.1936 - 01.08.1939- szef dzia³u personalnego w sztabie RF SS
05.05.1937 - ??.??.???? - Inspektor SS-Junkerschulen
01.06.1939 - 01.10.1942 - szef SS-Personalhauptamt
01.10.1942 - ??.05.1945 - oficer do zadañ specjalnych w sztabie RF SS

Odznaczenia m.in.:
1914 Eisernes Kreuz 1. Klasse
1914 Eisernes Kreuz 2. Klasse
Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber (?) und Bronze
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS

Po wojnie:
Wg kilku ¼róde³, by³ on s±dzony przez s±d w Pradze czaskiej za zbrodnie jakich siê dopu¶ci³ w obozach Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen, i zapad³ wyrok kary ¶mierci który zosta³ wykonany w dniu 18.09.1945 r., jednak brak potwierdzenia tych informacji.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion