Artur MülverstedtSS-Gruppenführer und Generalleutnant der SchutzpolizeiNr SS - 292 712 (wstąpił w dn. 20.04.1938 r.)
Nr NSDAP - 1 331 860 (wstąpił w dn. 30.07.1932 r.)

Urodzony - 30.06.1894 r. w Gebesee
Zmarł - 10.08.1941 r. - zginął w walce pod Ługą

Promocje:
14.03.1914 - Fahnenjunker
14.03.1915 - Leutnant
20.06.1918 - Oberleutnant
15.09.1919 - Hauptmann der Sicherheitspolizei
11.08.1932 - Major der Schutzpolizei ??.??.1933 - Oberstleutnant
01.10.1936 - Oberst 20.04.1937 - Generalmajor der Schutzpolizei
20.04.1938 - SS-Oberführer stopień otrzymał po wstąpieniu do SS
20.04.1939 - SS-Brigadeführer
06.10.1940 - Generalleutnant der Schutzpolizei
09.11.1940 - SS-Gruppenführer

Kariera:
1914 - matura
14.03.1914 - wstępuje do armii jako Fahnenjunker
podczas I wojny światowej służy w pułku piechoty "von Horn" Nr 29
1919 - odchodzi z armii i wstępuje do Sipo w Berlinie
1933 - przechodzi do Landespolizei w stopniu Oberstleutnanta
Komendant Landespolizei Gruppe Hannover
16.03.1935 - wstępuje do armii jako Oberstleutnant
officer w sztabie 102 pułku piechoty
dowódca I batalionu 68 pułku piechoty
01.10.1936 - odchodzi z amii i przenosi się do Schutzpolizei
zastępca Generalnego Inspektora der Schutzpolizei
20.04.1937 - ??.03.1940 - Generalinspekteur der Schutzpolizei des Reiches
??.03.1938 - ??.10.1938 - dowódca Schutzpolizei Abschnitt III w Austrii I Sudetach
??.09.1939 - komendant Polizeigruppe 5 działającej na zapleczu 4. Armii
??.03.1940 - ??.11.1940 - Truppenübungsplatzkommandant Wandern (dowódca obszaru - poligonu) na którym szkolono oddziały szykujące się na front)
10.11.1940 - 10.08.1941 - dowódca SS-Polizei-Division

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II kl
1914 EK I kl
27.09.1918 - Königlich Preussischen Ritterkreuz des Hausorden von Hohenzollern mit Schwertern
Verwundeten Abzeichen in Schwarz
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 mit Schwertern
Medaille zur Erinnerung an den 13 März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1 Oktober 1938
Spange "Prager Burg"
1939 Spange zum 1914 EK II kl
1939 Spange zum 1914 EK I kl
Westwall
Wehrmacht Dienstauszeichnung 25 jahr.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion