Ernst Hitzegrad

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
Nr SS - 309 720 (wstapił w dn. 01.07.1938 r.)
Nr NSDAP - 1 050 605 (wstąpił w 1932 r.)

Urodzony - 26.12.1889 r. w Fraustadt
Zmarł - 14.12.1976 r.

Promocje:
Leutnant d.R (Heer)
Oberstleutnant der Schutzpolizei
Oberst der Schutzpolizei
01.07.1938 - SS-Mann
01.07.1938 - SS-Standartenführer
09.11.1941 - SS-Oberführer
09.12.1941 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
30.01.1944 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei

Kariera:
09.03.1909 - matura
03.08.1914 - 10.01.1919 - uczestnik I wojny światowej, służył w Reserve-Infanterie-Regiment 27
10.01.1919 - 01.08.1933 - służba w Schutzpolizei w Köln
20.04.1933 - 01.10.1933 - oficer policji w sztabie policji w Gau Koln-Aachen
01.08.1933 - 01.10.1936 - służba w Landespolizei
01.08.1933 - 17.06.1936 - oficer w sztabie Landespolizei w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
01.10.1936 - ponownie w Schutzpolizei
17.06.1936 - 01.04.1940 - w sztabie głównym ORPO
01.04.1940 - 23.02.1942 - Inspekteur der Ordnungspolizei (IdO) Berlin (Wehrkreis III)
30.01.1942 - (IdO) Dresden (Wehrkreis IV)
23.02.1942 - 01.09.1943 - Inspekteur der Ordnungspolizei (BdO) Dresden (Wehrkreis IV)
01.09.1943 - 01.02.1945 - BdO Prag
15.09.1943 - 15.02.1945 - Generalny komisarz i szef policji Protektoratu
??.02.1945 - zostaje przeniesiony do rezerwy przez RFSS na prośbę Karla Hermanna Franka i zastąpiony przez Paula Otto Geibela

Odznaczenia m.in.:
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS

Po wojnie:
26.08.1951 - skazany na karę śmierci przez Czechosłowacki sąd wojskowy
08.09.1953 - kara śmieri zstaje zamieniona na dożywotnie węzienie
??.12.1961 - repatriacja do Republiki Federalnej Niemiec


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion