Dr. Herbert Böttcher

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
Nr SS - 323 036
Nr NSDAP - 7 093 097

Urodzony - 24.06.1907 r. w Memelland
Zmar³ - 12.06.1950 r. w Warszawie, skazany na karê ¶mierci przez polski s±d.

Promocje:
23.03.1939 - SS-Sturmbannführer (otrzyma³ przy wst±pieniu do SS)
01.08.1940 - SS-Obersturmbannführer
09.10.1941 - SS-Standartenführer
20.04.1943 - SS-Oberführer
01.11.1943 - Oberst der Polizei
09.11.1944 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei

Kariera:
1931 - uzyska³ tytu³ doktora prawa
23.03.1939 - 01.08.1939 - dowódca I.Sturmbann / 105.SS-Standarte
01.08.1939 - 15.03.1941 - dowódca 105.SS-Standarte
??.03.1940 - ??.10.1940 - Polizeidirektor w Memel
??.10.1940 - ??.05.1942 - Polizeipräsident w Kassel, (inne ¼ród³a podaj± okres od 1941 do 1942)
??.??.???? - w sztabie SS-Abschnitte XXX
??.04.1942 - ??.10.1942 - w sztabie RSHA
??.10.1942 - ??.05.1945 - w sztabie SS-Oberabschnitt "Ost"
12.05.1942 - 16.01.1945 - SS und Polizeiführer ""Radom"
??.02.1944 - pe³ni³ obowi±zki dowódcy SS i policji w Warszawie

Odznaczenia:
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion