Rolf von Humman-Heinhofen

SS-Brigadeführer / Oberstleutnant der Reserve
Nr SS - 33 923 (wstąpił w dn. 25.03.1932 r.)
Nr NSDAP - 871 434 (wstąpił w styczniu 1932 r.)

Urodzony - 15.06.1885 r. w Hanowerze
Zmarł - 24.11.1961 r. w Augsburgu

Promocje:
1907 - Fahnenjunker
27.01.1910 - Leutnant
1918 - Rittmeister
01.07.1932 - SS-Scharführer
05.08.1932 - SS Truppführer
30.09.1932 - SS Sturmführer
06.07.1933 - SS Sturmhauptführer
15.07.1933 - SS Sturmbannführer
22.03.1934 - SS Obersturmbannführer
08.06.1934 - SS Standartenführer
20.04.1935 - SS Oberführer
01.10.1936 - Major der Reserve (Heer)
12.09.1937 - SS-Brigadeführer
01.07.1942 - Oberstleutnant der Reserve (Heer)

Kariera:
1907 - wstępuje jako Fahnenjunker do das Husaren-Regiment "Kaiser Nikolaus II. von Russland" (1. Westf.) Nr. 8 (Paderborn)
1914 - 1917 - uczestnik I wojny światowej, pełnił kolejno funkcje dowódcy patrolu, szwadronu, na przełomie 1914/1915 był adiutantem w Husaren-Regiment 8.
1917 - 1918 - dowódca kompanii w Infantry Regiment 5.
1918 - w sztabie VIII. KA (rezerwowy)
??.09.1918 - ??.10.1918 - dowódca batalionu w Reserve-Infanterie-Regiment 1
??.10.1918 - ??.11.1918 - dowódca batalionu w Reserve-Infanterie-Regiment 3
??.11.1918 - ??.12.1918 - przez 6 tygodni w Artillerie der 1. Reservedivision jako kwatermistrz
1919 - na początku roku, odchodzi z armii
1919 - 1920 - uczy się rolnictwa
1920 - 1921 - uczy się leśnictwa
1922 - pracuje w majątku ziemskim Hainhofen koło Augsburga
1922 - 1931 - członek DNVP
1928 - 1929 - członek "Stahlhelm"
25.03.1932 - po wstąpieniu do SS, przydział do SS-Motorsturm II/29
06.07.1932 - 15.07.1933 w sztabie SS-Motorsturm II/29
16.07.1933 - 15.12.1933 - w Polizeidirektion w Augsburgu
01.12.1933 - 15.12.1933 - w sztabie 29. SS-Standarte (Augsburg)
15.12.1933 - 23.08.1934 - dowódca 29. SS-Standarte (Augsburg)
23.08.1934 - 01.01.1937 - etatowy oficer w sztabie SS-Abschnitts XVII
29.07.1935 - 07.08.1935 - uczestnik ćwiczeń wojskowych Reiter-Regiments w Paderborn
29.07.1935 - 08.05.1945 - poseł do Reichstagu, (Wahlkreis 17, Westfalen Nord)
13.06.1936 - 30.06.1936 - uczestnik kursu dla byłych oficerów - otrzymuje później awans na majora rezerwy
01.01.1937 - 08.05.1945 - oficer w SD-Hauptamt
??.01.1937 - ??.??.1940 - prezydent stowarzyszenia Niemiecko-Francuskiego I Niemiecko-Bułgarskiego
1937 - 1940 - szef działu polityki zagranicznej w sztabie zastępcy Führera
27.04.1937 - w sztabie RF SS - odpowiedzialny za kontakt ze stowarzyszeniami kombatanckimi
19.05.1937 - 08.06.1937 - udział w ćwiczeniach wojskowych Kavallerie-Regiments 15 w Paderborn (5 szwadron)
20.07.1937 - 20.07.1942 - honorowy sędzia w sądzie ludowym (Volksgerichtshof)
01.06.1939 - 21.06.1939 - udział w ćwiczeniach wojskowych Kavallerie-Regiments 15 w Paderborn (2 szwadron)
27.02.1940 - 09.03.1940 - uczestnik kursu szkoleniowego dla oficerów rezerwy Wehrmachtu - transport
18.06.1938 - 26.06.1938 - udział w ćwiczeniach wojskowych Kavallerie-Regiments 15 w Paderborn (5 szwadron)
??.??.1940 - 01.11.1942 - oficer ds. obrony i szef sztabu, w sztabie obszaru wojskowego Belgii i Północnej Francji
??.11.1942 - 26.08.1944 - komendant wojskowy Angouleme (Francja)
26.08.1944 - podpisuje kapitulacje miasta

Odznaczenia m.in.:
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse
Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion