Anton DunckernSS-BrigadeführerNr SS - 3 526 (wst±pi³ w lipcu 1933 r.)
Nr NSDAP - 315 601 (wst±pi³ w 1930 r.)

Urodzony - 29.06.1905 r. w Monachium
Zmar³ - 09.12.1985 r. w Monachium

Promocje:
??.07.1933 - SS-Untersturmführer
20.03.1934 - SS-Obersturmführer
20.04.1934 - SS-Hauptsturmführer
??.07.1934 - SS-Sturmbannführer
01.01.1935 - SS-Obersturmbannführer
24.12.1935 - SS-Standartenführer
??.12.1940 - SS-Oberführer
09.11.1942 - SS-Brigadeführer

Kariera:
1911 - 1916 - Volksschule w Monachium
1916 - 1925 - Oberrealschule III w Monachium
1922 - ochotnik do s³u¿by w Freikorps Oberland
08 / 09.11.1923 - uczestnik puczu w Monachium
1925 - 1929, studiuje prawo na uniwersytecie w Monachium
1929 - 1933 - robi aplikacjê w Monachium
??.02.1933 - zdaje pañstwowy egzamin z prawa i zostaje Regierungsassessorem w Monachium
09.11.1933 - otrzymuje Blutorden i Alte Kämpfer
lato 1934 - zostaje Regierungsratem i skierowany do pracy w komandzie policji w Monachium, po czym zostaje skierowany do Breslau jako kierownik Gestapo, by poprawiæ i rozwin±æ organizacjê bura w Breslau
1935 - 1937 - szef Gestapo w Saarbrücken
1936 - 1937 pomaga w rozwoju placówki Gestapo w Neustadt
??.11.1937 - ??.06.1938 - skierowany do Monachium, by pomóc przygotowywaæ listy osób przewidzianych do aresztowania po zajêciu Austrii i S³owacji
01.02.1939 - 03.09.1940 - IdS Braunschweig (Wehrkries XI)
19.07.1940 - 30.06.1944 - jest w Metz, jako BdS Lothringen / Saarpfalz
01.09.1944 - 20.11.1944 - SSPF Metz
20.11.1944 - dostaje siê do niewoli w pobli¿u Metz

Odznaczenia m.in.:
09.11.1933 - Blutorden i Alte Kämpfer
13.03.1938 - Österreich - Medaille
01.10.1938 - Sudeten - Medaille
01.12.1940 - KVK II m. Schw.
01.03.1942 - Westwall - Medaille
21.09.1942 - KVK I m. Schw.
SS-Dienstauzeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS.

Orainenberg 1942 - po lewej SS-Obergruppenführer Theodor Berkelmann, w ¶rodku SS-Brigadeführer Anton Dunckern i niezidentyfilowany SS-Untersturmführer.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion