Udo von WoyrschSS-Obergruppenführer und General der PolizeiNr SS - 3 689
Nr NSDAP - 162 349

Urodzony - 24.07.1895 r. w Schwanowitz, Schlesien
Zmarł - 14.01.1983 r. w Schwaben

Promocje: ??.08.1914 - Leutnant
??.??.???? - Oberleutnant
13.11.1930 - SS-Sturmbannführer
01.03.1931 - SS-Standartenführer
01.09.1931 - SS-Oberführer
15.03.1932 - SS-Gruppenführer
01.01.1935 - SS-Obergruppenführer
15.04.1941 - General der Polizei

Kariera:
Syn pruskiego generała, odbył służbę wojskową jako podporucznik w armii cesarskiej.
Był przedstawicielem niemieckiej arystokracji w szeregach SS oraz najbliższym przyjacielem Himmlera.
Po zakończeniu I wojny światowej. służył w Reichswehrze, zostając po jakimś czasie członkiem jednego z Freikorpsów.
??.02.1919 - służba w Grenzschutz na Śląsku
??.06.1930 - 01.01.1931 - Gau SS Führer Schlesien (Dowódca SS i Policji na Śląsku.)
11.03.1931 - 01.09.1931 - dowódca 8.SS-Standarte "Niederschlesien" (Hirschberg)
11.03.1931 - 01.09.1931 - dowódca 16.SS-Standarte "Unterelbe" (Breslau)
11.03.1931 - 01.09.1931 - dowódca 23.SS-Standarte "Oberschlesien" (Opole)
uwaga: to nie jest błąd, jednocześnie był dowódcą 8., 16. i 23. SS-Standarte
01.09.1931 - 15.03.1932 - dowódca okręgu (Abschnitt) VI
15.03.1932 - 01.01.1935 - dowódca nadokręgu (Oberabschnitt) "Südost"
30.06.1934 - podczas tzw. "puczu Roehma" nadzorował przebieg akcji prowadzonej przez SS, a skierowanej przeciwko
kierownictwu SA w Breslau (Wrocław).
??.01.1935 - ??.04.1940 - w sztabie Reichsführera SS
??.09.1939 - ??.11.1939 - Dowódca Einsatzgruppe z.b.V (Śląsk). Pod jego dowództwem znalazły się cztery bataliony policji
porządkowej oraz grupa operacyjna policji bezpieczeństwa dowodzona przez SS-Oberführera dr. Rascha. Zadaniem Woyrscha i jego zgrupowania była pacyfikacja polskiej części Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Woyrsch był brutalny i okrutny, mordy popełniane przez jego oddział podczas kampanii wrześniowej spowodowały jego usunięcie z terenów Polski.
20.04.1940 - 11.02.1944 - Wyższy Dowódca SS i Policji (HSSPF) - Oberabschnitt "Elbe" (Wehrkreis IV) z siedzibą w Dreźnie.

Odznaczenia m.in.:
1914 EK I
1914 EK II
Złota Odznaka Partyjna NSDAP (mimo wysokiego numeru - powyżej 100.000)
Złota Odznaka Sportowa
Honorowa szpada od Reichsführera SS
Honorowy pierścień SS

Po wojnie:
W 1957 r. sąd w Osnabruck skazał Woyrscha na dziesięc lat więzienia.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion