Kurt von GottbergSS-Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SSNr SS - 45 923
Nr NSDAP - 948 753

Urodzony - 11.02.1896 r. w Prusach Wschodnich
Zmar³ - 31.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo w Leitzhäft

Promocje:
01.04.1933 - SS-Scharführer
25.04.1933 - SS-Truppführer
20.10.1933 - SS-Obertruppeführer
06.11.1933 - SS-Sturmführer
15.12.1933 - SS-Sturmhauptführer
30.01.1934 - SS-Sturmbannführer
20.03.1934 - SS-Obersturmbannführer
09.11.1937 - SS-Standartenführer
30.01.1939 - SS-Oberführer
01.12.1940 - SS-Obersturmbannführer der Reserve der Waffen SS
20.04.1942 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
15.07.1943 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
30.06.1944 - SS- Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei

Kariera:
01.06.1935 - 15.04.1936 - dowódca 49.SS-Standarte "Braunschweig" (Goslar)
1937 - 1939 - w RuSHA
??.10.1940 - ??.07.1942 - w SS-Hauptamt
??.01.1941 - ??.07.1942 - szef Amt III, SS-Hauptamt
21.04.1942 - 22.09.1943 - SSPF Weissruthenien
27.07.1942 - 22.09.1943 - SSPF "Minsk"
05.07.1943 - 21.06.1944 - HSSPF "Russland-Mitte und Weissruthenien" - zastêpuje SS-Obergruppenführera von dem Bacha
22.09.1943 - 07.08.1944 - Generalkommissar Weissruthenien
21.06.1944 - 07.08.1944 - samodzielny HSSPF "Russland-Mitte und Weissruthenien"
07.08.1944 - 18.10.1944 - dowódca XII SS-Armee-Korps (odwo³any na skutek choroby)
??.12.1944 - 08.05.1945 - pe³ni obowi±zki delegata Ersatzheeres (z ramienia Armii Zapasowej). Zajmuje siê m.in. ³apaniem maruderów i powtórnym wcielaniem ich do jednostek frontowych na terenie operacyjnym Heeresgruppe "Nordwest".

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II
1914 EK I
Medaille zur Erinnerung an den 1. Okt. 1938
Spange "Prager Burg"
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
KVK II m. Schw.
KVK I m. Schw.
06.12.1942 - 1939 Spange 1914 EK II
20.02.1943 - 1939 Spange 1914 EK I
07.08.1943 - Z³oty Niemiecki Krzy¿
30.06.1944 - Krzy¿ Rycerski ¯elaznego Krzy¿a
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze
SS-Dienstauszeichnungen
Honorowa szpada od Reichsführera SS
Honorowy pier¶cieñ SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion