Friedrich Ludwig Herbert AlpersSS-Obergruppenführer / Major der Reserve (Luftwaffe)Nr SS - 6 427 (wst±pi³ w 1931 r.)
Nr NSDAP - 132 812 (wst±pi³ w 1929 r.)

Urodzony - 25.03.1901 r. w Sonneberg, (okrêg Brunszwik)
Zmar³ - 03.09.1944 r. w pobli¿u Mons - Belgia, (po ciê¿kim zranieniu)

Promocje:
1930 - SA-Sturmführer
05.01.1932 - SS-Sturmführer
14.03.1932 - SS-Sturmhauptführer
08.10.1932 - SS-Sturmbannführer
30.05.1933 - SS-Standartenführer
09.11.1934 - SS-Oberführer
30.01.1936 - SS-Brigadeführer
04.04.1941 - SS-Gruppenführer
30.01.1942 - Hauptmann d.R (Luftwaffe)
??.??.1942 - Major d.R (Luftwaffe)
21.06.1943 - SS-Obergruppenführer

Kariera:
1919 - 1920 - cz³onek "Freikorps Maerker"
Studiowa³ prawo i ekonomiê w Heidelberg, Monachium, and Greifswald
1923 - 1924 - Pracowa³ w handlu w Niemczech i zagranic±
1924 - 1928 - aplikant s±dowy w Brunszwik
1929 - zdaje egzamin prawniczy
1929 - 1933 - prawnik w Brunszwik
1930 - pose³ do Landtages (Braunschweig - NSDAP)
1931 - dowódca 1.Sturm/ 12.SS-Standarte
??.??.1931 - 08.10.1932 - dowódca II.Sturmbann/ 12.SS-Standarte
08.10.1932 - 03.05.1933 - dowódca 49.SS-Standarte
08.10.1932 - Minister s±downictwa i finansów w Brunszwiku
01.10.1934 - w SS-Oberabschnitt Nordwest
01.12.1937 - 03.09.1944 - w sztabie RFSS
??.??.1941 - w Wirtschaftsführungsstab "Ost"
??.01.1942 - 14(?).10.1942 - dowódca Fernaufklärungs-Gruppe 4 (Luftwaffe)
21.08.1944 - 03.09.1944 - dowódca Fallschirm-Jäger-Regiment 9

Odznaczenia m.in.:
14.10.1942 - Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes - jako major, dowódca Fernaufklärungs-Gruppe 4
20.04.1942 - Deutsches Kreuz in Gold
1939 EK I kl.
1939 EK II kl.
Frontflug-Spange für Aufklärer
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion