Max SchnellerSS-GruppenführerNr SS - 6 659 (wst±pi³ w dn. 07.02.1931 r.)
Nr NSDAP - 341 750 (wst±pi³ w pa¼dzierniku 1930 r.)

Urodzony - 15.01.1886 r. w Wiltauten (Ostpreussen)
Zmar³ - 25.05.1948 r.

Promocje:
1931.06.01 - SS-Sturmführer
1934.02.02 - SS-Sturmbannführer
1934.03.28 - SS-Obersturmbannführer
1934.07.04 - SS-Standartenführer
1936.01.01 - SS-Obrführer
1941.04.20 - SS-Brigadeführer
1943.04.20 - SS-Gruppenführer

Kariera:
1904 - ??.03.1920 - w Cesarskiej Marynarce Wojennej
07.02.1931 - 01.06.1931 - s³u¿ba w II. pó¼niej w III.Batalionie 4.SS-Standarte (Altona)
01.06.1931 - ??.02.1934 - w sztabie III.Batalionu 4.SS-Standarte
01.02.1934 - ??.05.1934 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Abschnitt XX (Kilonia)
??.05.1934 - ??.04.1941 - w sztabie SS-Oberabschnitt "Ost", pó¼niej w sztabie SS-Oberabschnitt "Spree"
14.11.1939 - 08.05.1945 - dowódca SS-Oberabschnitt "Spree" (zastêpowa³ "Seppa"" Dietricha)
??.12.1942 - ??.05.1945 - zastêpca Reichsverteidigungskommissar dla Berlina (Komisarza Obrony Rzeszy Gauleitera Dr.
Goebbelsa)
20.02.1943 - 08.05.1945 - HSSPF "Spree"

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II
1943.01.30 - Goldenes Parteiabzeichen
1944 - KVK I m. Schw.
1944 - KVK II m. Schw.
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Deutsche Olympia-Ehrenzeichen 1. Klasse
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion