Günther Tamaschke

SS-StandartenführerNr SS - 851
Nr NSDAP - 36 978

Urodzony - 26.02.1896 w Berlinie
Zmar³ - 14.10.1959

Promocje:
11.02.1931 - SS-Sturmführer
13.10.1931 - SS-Sturmbannführer
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer
15.09.1935 - SS-Standartenführer

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowej, odznaczony za odwagê i mêstwo
11.02.1931 - 07.10.1932 - dowódca 2.Sturm III.Sturmbann w 6. SS-Standarte
07.10.1932 - 07.05.1934 - adiutanat w 42. SS-Standarte
??.05.1934 - ??.03.1935 - Schützhaflager w KL Dachau
07.05.1934 - ??.03.1935 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Oberabschnitt "Süd", (jednocze¶nie z przydzia³em w KL Dachau)
??.03.1935 - 01.04.1936 - szef sztabu w SS-Wachsverbande
01.04.1936 - 01.12.1937 - szef Politische Abteilung w Inspektoriacie Obozów Koncentracyjnych
01.12.1937 - 01.08.1938 - komendant obozu kobiecego w Lichtenbergu
01.12.1938 - 1939 - dowódca Dienststelle w Furstenbergu
1939 - ??.01.1942 - oficer w Bodenamt w Pradze
??.01.1942 - na polecenie RF SS zostaje usuniety z SS (nie znam przyczyny)
pod koniec 1944 r., zostaje ponownie przyjety do SS z zachowaniem starego stopnia s³u¿bowego
1944 - 08.05.1945 - oficer w sztabie SS-Oberabschnitt "Böhmen und Mähren"

Odznaczenia m.in.:
EK 1914 - I kl.
EK 1914 - II kl.
Goldenes Parteiabzeichen
SA-Sportabzeichen in Bronze


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion