Wilhelm Gideon

SS-Hauptsturmführer
Nr SS - 88 569 (wst±pi³ w dn. 29.08.1933 r.)
Nr NSDAP - 4 432 258 (wst±pi³ w dn. 01.05.1937 r.)

Urodzony - 15.11.1898 r. w Oldenburgu
Zmar³ - ?

Promocje:
13.09.1936 - SS-Untersturmführer
12.09.1937 - SS-Obersturmführer
21.06.1942 - SS-Hauptsturmführer

Kariera:
1914 - 1918 - uczestnik I wojny ¶wiatowej - ochotnik
??.09.1915 - ??.01.1919 - w marynarce
??.01.1919 - 1931 - pracownik w hucie szk³a
1934 - 1939 - skarbnik i w sztabie 9.SS-Reiterstandarte
??.10.1939 - 16.01.1942 - w SS-Division "Totenkopf", (1940 - 1942 - oficer do zadañ specjalnych)
26.01.1942 - 16.02.1942 - w WVHA
16.02.1942 - 24.08.1942 - szef Abt. IV (zarz±d) KL Neuengamme
16.02.1942 - 15.09.1942 - szef administracyjny w 88.SS-Standarte (Hamburg)
15.09.1942 - 10.11.1943 - komendant KL Gross-Rosen
10.11.1943 - 09.05.1945 - szef referatu IVa w sztabie HSSPF "Danemark"

Odznaczenia m.in.:
1918 - EK II
Ehrenkreuz fur Frontkampfer
Landesorden

Po wojnie:
Po wojnie skazany na 10 lat wiêzienia.


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion