Wilhelm RediessSS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und PolizeiNr SS - 2 839 (wstąpił w dn. 22.07.1930 r.)
Nr NSDAP - 25 574 (wstąpił w dn. 15.12.1925 r.)

Urodzony - 10.10.1900 r. w Heinsberg
Zmarł - 08/09/.05.1945.05 r. - w wyniku zamachu, Oslo

Promocje:
01.01.1927 - SA-Sturmführer
13.08.1930 - SS-Scharführer
18.09.1930 - SS-Sturmführer
01.01.1931 - SS-Sturmbannführer
08.03.1931 - SS-Standartenführer
05.10.1932 - SS-Oberführer
15.03.1934 - SS-Brigadeführer
20.04.1935 - SS-Gruppenführer
09.04.1941 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
09.11.1941 - SS-Obergruppenführer und General der Polizei
01.07.1944 - SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS

Kariera:
??.06.1818 - ??.11.1918 - w piechocie
25.05.1925 - do końca 1926 - w SA-Sturm
01.01.1928 - 30.04.1929 - dowódca SA-Sturm 88
??.??.1929 - ??.11.1930 - dowódca SS Sturm 54 (Düsseldorf)
25.01.1930 - ??.03.1931 - oficer administracyjny w SS-Brigaden 20
??.11.1930 - ??.01.1931 - oficer administracyjny w 11.SS-Standarte
08.03.1931 - 04.07.1932 - oficer administracyjny 25.SS-Standarte
08.03.1931 - 04.07.1932 - dowódca 20.SS-Standarte Fritz Weitzel
04.07.1932 - 12.07.1932 - dowódca SS-Abschnitt XII
12.07.1932 - 15.03.1934 - dowódca SS-Abschnitt XI
1933 - 08.05.1945 - poseł do Reichstagu (okręg Düsseldorf-Ost)
??.07.1933 - ??.03.1934 - prezydent policji w Wiesbaden
20.03.1934 - 01.01.1935 - dowódca SS-Abschnitt XVI
01.01.1935 - 15.02.1936 - dowódca SS-Oberabschnitt "Südost"
15.02.1936 - 18.06.1940 - dowódca SS-Oberabschnitt "Nordost", (tu jest mały problem - inne źródła podają daty: 15.02.1939 - 19.06.1940)
28.06.1938 - 19.06.1940 - HSSPF "Nordost"
19.06.1940 - 08.05.1945 - dowódca SS-Oberabschnitt "Nord"
19.06.1940 - 08.05.1945 - HSSPF "Nord", (nadzorował m.in. formowanie Norwegian Legion of the Waffen-SS)

Odznaczenia m.in.:
1939 EK I
1942 - KVK I m. Schw.
30.01.1942 - KVK II m. Schw.
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnung der NSDAP in Silber
SS-Dienstauszeichnungen
SA-Sportabzeichen in Gold
13.08.1937 - Reichssportabzeichen in Silber
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS

Notatka:
Na przełomie października i listopada 1939 r. rozkazał jednostkom Totenkopf oczyszczenie z żydów Prus Wschodnich. Po wykonaniu tego zadania spotkał się z HSSPF "Warthe" (SS-Gruppenführer Wilhelm Koppe) i "wypożyczył" "Lange Kommando" dowodzone przez SS-Hauptsturmführera Herberta Lange z wozem do gazowania. Teraz mógł się zabrał się za rozwiązanie problemu pacjentów umysłowo chorych w Prusach Wschodnich, miał też zgodę Gauleitera w Königsbergu, Ericha Kocha. Akcja została przeprowadzona w obozie Soldau w okresie od 21 maja do 8 czerwca 1940 r. i zakończyła się śmiercią 1 558 umysłowo chorych pacjentów. Mimo że akcja zakończyła się "sukcesem", Rediessa czekały kłopoty spowodowane rozliczeniem się z Koppe, który zażądał 10 RM za każdą zlikwidowaną osobę.
W październiku 1940 roku, Koppe zażądał 15 580 RM od Rediessa, który był już w Norwegii. Kłótnie o zapłatę trwały długo i ostatecznie sprawa oparła się o Himmlera, lecz niestety nie wiem, jaki ostatecznie zapadł werdykt).


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion