Ulrich Heinrich Emil Richard Greifelt

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
Nr SS - 72 909
Nr NSDAP - 1 667 407 (wst±pi³ w marcu 1933 r.)

Urodzony - 08.12.1896 r. w Berlinie
Zmar³ - 1949 w wiêzieniu Landsberg (skazany na do¿ywocie)

Promocje:
1933.07.06 - SS-Sturmführer
1933.07.31 - SS-Obersturmführer
1933.11.09 - SS-Sturmhauptführer
1934.01.30 - SS-Sturmbannführer
1938 - by³ na pewno SS-Oberführerem
1941 - na pewno by³ SS-Brigadeführerem
1944.01.30 - SS-Obergruppenführer und General der Polizei

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowej, s³u¿y³ jako:
pilot w Ersatz Abt 3
pilot w Abt (A) 249
adjutant w Gruppenkommando d. Flieger VII. AK
adjutant Luftverkehrsbezirk Jekaterinoslaw/Armeeflugpark D
2.adjutant Flieger Ersatz Abt 4
01.03.1934 - 15.06.1934 - szef sztabu SS-Oberabschnitt Mitte / Elbe
15.06.1934 - 01.05.1935 - szef sztabu SS-Oberabschnitt Rhein / Rhein-Westmark / Westmark
30.01.1935 - 24.02.1937 - szek centralnej kancelarii w SS Hauptamt
??.10.1939 - szef sztabu G³ównego Urzêdu Sztabu Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny, (Stabshauptamt Reischskommisar für die Festigung deutschen Volkstums (RKFDV))
1941.11.06 - 1945.05.08 - Szef Dienststelle des Reichskommissars für Festigung des Deutschtums - od jego nazwiska urz±d ten nazywano potocznie: Dienststelle Greifelt.
1943.04.12 - 1944.11.09 - Szef Hauptamtes RKF (w StHA/RKF) - Komisarz Rzeszy do spraw konsolidaccji narodu niemieckiego.

Odznaczenia m.in.:
1914 EK I
1914 EK II
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion