lista 102 - SS-ObergruppenfŘhrerˇw w Allgemeine SS i Waffen-SS

Nr. SS

Imiŕ i nazwisko

Data
urodzenia

numer w
NSDAP

data
awansu

notatka

6 427

Friedrich ALPERS

25.03.1901

132 812

21.06.1943

03.09.1944 r. - zmar│
po ciŕ┐kim zranieniu

53 143

Max AMANN

24.11.1891

3

30.01.1936

zmar│ 31.03.1957 r.

9 831

Erich von dem BACH

01.03.1899

489 101

09.11.1941

zmar│ 08.03.1972 r. w wiŕzieniu

87 882

Herbert Ernst BACKE

01.05.1896

22 766

09.09.1942

06.04.1947 r. - samobˇjstwo

275 991

Gottlob Berger

16.07.1896

426 875

20.04.1942

zmar│ 05.01.1975 r.

6 019

Theodor BERKELMANN

17.04.1894

128 245

30.01.1942

zmar│ 27.12.1943 r.

23 377

Werner BEST

10.07.1903

341 338

20.04.1944

zmar│ 23.06.1989 r.

39 177

Wilhelm BITTRICH

26.02.1894

829 700

01.08.1944

zmar│ 19.04.1979 r.

276 915

Ernst BOHLE

27.07.1903

999 185

21.06.1943

zmar│ 09.11.1960 r.

555

Martin BORMANN

17.06.1900

60 508

20.04.1940

zgin▒│ 02.05.1945 r. w Berlinie

54 932

Philipp BOUHLER

11.09.1899

12

30.01.1936

10.05.1945 r. lub 19.05.1945 r.
- samobˇjstwo

39 719

Franz BREITHAUPT

08.12.1880

602 663

20.04.1944

29.04.1945 r. w Bach, zosta│
zamordowany przez swojego doradcŕ
SS-Ustuf Karla Langa

81 353

Walter BUCH

24.10.1883

7 733

09.11.1934

12.11.1949 r. - samobˇjstwo

289 230

Josef B▄RCKEL

30.03.1895

33 979

30.01.1942

29.09.1944 r. - samobˇjstwo

3 982

Leonardo CONTI

24.08.1900

72 225

20.04.1944

 

6 882

Richard Walther DAREÈ

14.07.1895

248 256

09.11.1934

zmar│ - 08.08.1953 r.

252 392

Karl-Maria DEMELHUBER

25.05.1896

4 439

21.06.1944

zmar│ 18.03.1988 r.

101 349

Otto Dietrich

31.08.1897

126 727

20.04.1941

 

1 386

Friedrich Frhr. von EBERSTEIN

14.01.1894

15 067

08.04.1941

zmar│ 10.02.1979 r.

186 515

Joachim EGGELING

30.11.1884

11 579

21.06.1943

 

2 921

Theodor EICKE

17.10.1892

114 901

20.04.1942

26.02.1943 r. zgin▒│ na froncie wsch.

292 778

August EIGRUBER

14.06.1907

83 432

21.06.1943

 

91 724

Karl FIEHLER

31.08.1895

37

30.01.1942

zmar│ - 08.12.1969 r.

158

Albert FORSTER

26.07.1902

1 924

31.12.1941

 

56 169

August FRANK

05.04.1898

1 471 185

09.10.1944

zmat│ - w 1984 r.

310 466

Karl Hermann FRANK

24.01.1898

6 600 002

20.06.1943

22.05.1946 r. - stracony

39 854

Herbert-Otto GILLE

08.03.1897

537 337

09.11.1944

zmar│ 26.12.1966 r.

45 923

Curt von GOTTBERG

11.02.1896

948 753

30.06.1944

31.05.1945 r. - samobˇjstwo

27 483

Ernst-Robert GRAWITZ

08.06.1899

1 102 844

20.04.1944

24.04.1945

72 909

Ulrich GREIFELT

08.12.1896

1 667 407

30.01.1944

zmar│ - 1949 w wiŕzieniu Landsberg

10 795

Arthur GREISER

22.01.1897

166 635

30.01.1942

 

372 303

Karl GUTENBERGER

18.04.1905

25 249

01.08.1944

zmar│ - 8. 07. 1961 r.

203 103

Karl HANKE

24.08.1903

102 606

30.01.1944

 

4 370

August HEISSMEYER

11.01.1897

21 573

01.07.1944

zmar│ - 16.01.1979 r.

310 307

Konrad HENLEIN

06.05.1898

6 600 001

21.06.1943

 

405 894

Maximilian von HERFF

17.04.1893

8 858 661

20.04.1944

zmar│ - 06.09.1945 r. w Szkocji
w obozie je˝cˇw wojennych

50

Rudolf HESS

26.04.1894

16

01.07.1933

 

10 120

Reinhard HEYDRICH

07.03.1904

544 916

24.09.1941

zmar│ - 04.06.1942 r w szpitalu w Pradze

128 802

Friedrich HILDEBRANDT

19.09.1898

3 653

30.01.1942

10.03.1952 r. stracony w Polsce

7 088

Richard HILDEBRANDT

13.03.1897

89 221

30.01.1942

10.03.1952 r. stracony w Polsce

463 093

Hermann HÍFLE

12.09.1898

3 924 970

08.04.1944

zmar│ - 1947 w Bratys│awie w wiŕzieniu

7 646

Otto HOFMANN

16.03.1896

145 729

01.07.1944

zmar│ - 31.12.1982 r.

4 367

Friedrich JECKELN

02.02.1895

163 348

13.09.1936

03.02.1946 r. stracony w Rydze

292 777

Hugo Jury

13.07.1887

410 338

21.06.1943

 

264 497

Hans J▄TTNER

02.03.1894

541 163

21.06.1943

zmar│ - 24.05.1965 r.

13 039

Ernst KALTENBRUNNER

04.10.1903

300 179

21.06.1943

16.10.1946 r. stracony w Norymberdze

113 619

Hans KAMMLER

26.08.1901

1 011 855

01.03.1945

zmar│ - ??.04.1945

292 714

JŘrgen von KAMPTZ

11.08.1891

1 258 905

01.08.1944

zmar│ - 12.08.1954 r.

119 495

Karl KAUFMANN

10.10.1900

95

30.01.1943

 

273 799

Georg KEPPLER

07.05.1894

338 211

20.04.1944

 

50 816

Wilhelm KEPPLER

14.12.1882

62 424

30.01.1942

 

154 006

Dietrich KLAGGES

01.02.1891

7 646

30.01.1942

zmar│ - 12.11.1971 r.

132 399

Matthias KLEINHEISTERKAMP

22.06.1893

4 158 838

01.08.1944

08.05.1945 r. - samobˇjstwo

266 653

Kurt KNOBLAUCH

10.12.1885

2 750 158

24.06.1944

 

25 955

Wilhelm KOPPE

15.06.1986

305 584

30.01.1942

zmar│ - 02.07.1975 r.

23 076

Paul KÍRNER

02.10.1893

714 328

30.01.1942

zmar│ - 29.11.1957 r.

6 123

Friedrich-Wilhelm KR▄GER

08.05.1894

171 199

27.06.1933

zmar│ - 09.05.1945 r.

266 184

Walter KR▄GER

27.02.1890

3 995 130

21.06.1944

20.05.1945 r. - samobˇjstwo w Kurlandii

118 404

Hans LAMMERS

27.05.1879

1 010 355

20.04.1940

 

382 406

Hartmann LAUTERBACHER

24.05.1909

86 837

30.01.1944

 

6 636

Werner LORENZ

02.10.1891

397 994

09.11.1936

zmar│ - 13.05.1974 r.

187 117

Benno MARTIN

12.02.1893

2 714 474

01.08.1944

zmar│ w 1979 r.

276 907

Heinrich von MAUR

19.07.1863

5 890 310

19.07.1944

 

2 556

Emil MAZUW

21.09.1900

85 231

20.04.1942

zmar│ - 11.12.1987 r.

147 545

Wilhelm MURR

16.12.1888

12 873

30.01.1942

 

287 680

Konstantin Frhr. von NEURATH

02.02.1873

3 805 229

21.06.1943

 

36 075

Carl-Albrecht OBERG

27.01.1897

575 205

01.08.1944

zmar│ - 03.06.1965 r.

10 110

GŘnther PANCKE

01.05.1899

282 737

21.06.1943

zmar│ - 17.08.1973 r.

292 713

Karl PFEFFER-WILDENBRUCH

12.06.1888

1 364 387

09.11.1943

 

401 214

Artur Martin PHLEPS

29.11.1881

nie mia│

21.06.1943

 

147 614

Oswald POHL

30.06.1892

30 842

20.04.1942

 

3 002

Hans Adolf PR▄TZMANN

31.08.1901

142 290

09.11.1941

21.05.1945 - samobˇjstwo w brytyjskiej niewoli

308 240

Rudolf QUERNER

10.06.1893

2 385 386

21.06.1943

27.05.1945 r. - samobˇjstwo

292 774

Friedrich RAINER

28.07.1903

301 860

21.06.1943

 

262 958

Hanns-Albin RAUTER

04.02.1895

nie mia│

21.06.1943

25.03.1949 r. stracony w Hadze

2 839

Wilhelm REDIESS

10.10.1900

25 574

09.11.1941

08/09..05.1945.05 r. - zgin▒│ zamach w Oslo

274 104

Wilhelm REINHARD

18.03.1869

63 074

09.11.1941

zmar│ - 1955 r.

63 083

Joachim von RIBBENTROP

30.04.1893

1 199 927

20.04.1940

 

3 575

Erwin RÍSENER

02.02.1902

46 771

01.08.1944

04.09.1946 r. stracony w Lubljanie,

278 781

Ernst SACHS

24.12.1880

4 167 008

21.06.1943

 

254 890

Fritz SAUCKEL

27.10.1894

1 395

30.01.1942

 

14 220

Paul SCHARFE

06.09.1876

665 697

20.04.1942

zmar│ - 29.07.1942 r. (zawa│)

7

Julius SCHAUB

28.08.1898

81

21.06.1943

zmar│ - 27.12.1967 r.

107 189

Gustav-Adolf SCHEEL

22.11.1907

391 271

01.08.1944

zmar│ - 25.03.1979 r.

2 480

Fritz SCHLESSMANN

11.03.1899

25 248

09.11.1944

zmar│ 31.04.1964 r.

3 359

Heinrich SCHMAUSER

18.01.1890

215 704

20.04.1937

 

28 737

Walter SCHMITT

13.01.1879

592 784

20.04.1942

zmar│ - 18.09.1945 r. w czeskiej niewoli

162 240

Friedrich Graf von der SCHULENBURG

21.11.1865

852 947

30.01.1939

 

276 825

Oskar SCHWERK

16.07.1869

5 420 196

16.07.1944

 

292 771

Arthur SEYSS-INQUART

22.07.1892

6 270 392

20.04.1941

 

253 351

Felix STEINER

23.05.1896

4 264 295

01.07.1943

zmar│ - 17.05.1966 r.

280 042

Wilhelm STUCKART

16.11.1902

378 144

30.01.1944

 

23 128

Siegfried TAUBERT

11.12.1880

525 246

30.01.1943

zmar│ - 13.02.1946 r.

209 058

Fritz W─CHTLER

07.01.1891

35 313

01.08.1944

19.04.1945 r. - stracony za defetyzm

228 017

Karl WAHL

24.09.1892

9 803

01.08.1944

zmar│ - 18.02.1981 r.

2 139

Josias Erbprinz zu WALDECK und PYRMONT

13.05.1896

130 025

30.01.1936

zmar│ - 30.11.1967 r.

353 161

Paul WEGENER

01.10.1908

286 225

01.08.1944

zmar│ - 05.05.1993 r.

408

Fritz WEITZEL

27.04.1904

18 833

09.09.1934

19.06.1940 - zgin▒│ podczas nalotu

308 238

Otto WINKELMANN

04.09.1894

1 373 131

15.03.1944

zmar│ - 24.09.1977 r.

14 235

Karl WOLFF

13.05.1900

695 131

30.01.1942

zmar│ - 17.07.1984 r.

3 689

Udo von WOYRSCH

24.07.1895

162 349

01.01.1935

zmar│ - 14.01.1983 r.

405 898

Alfred W▄NNENBERG

20.07.1891

2 222 600

01.07.1943

zmar│ - 30.12.1963 r.


powrˇt do strony g│ˇwnej

© copyright 2009 - 2010, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion