August Edler von MeysznerSS-Gruppenführer und Generalleutnant der PolizeiNr SS - 263 406 (wstąpił w dn. 20.02.1935)
Nr NSDAP - 6 119 650

Urodzony - 03.08.1886 r. w Graz, Austria
Zmarł - 24.01.1947 r. w Belgradzie, kara śmierci przez powieszenie.

Promocje:
01.05.1908 - Leutnant
??.08.1919 - Hauptmann der Gendarmerie
??.05.1933 - Major der Gendarmerie
20.02.1935 - SS-Oberführer - stopień otrzymany po wstąpieniu
20.04.1937 - Oberstleutnant der Polizei
18.03.1938 - Oberst der Polizei
01.04.1939 - Generalmajor der Polizei
20.04.1940 - SS-Brigadeführer
01.01.1942 - SS-Gruppenführer
20.01.1942 - Generalleutnant der Polizei

Kariera:
Kadenttenschule
1906 - 1914 - w pulku piechoty
??.05.1914 - przechodzi do Gendarmerie
Festungkommandant w Grado
1917 - Gendarmeriekommandant w Tolmein
1917 - 1919 - komendant Gendarmerie w Graz
1919 - 1933 - członek Steirischen Heimatschutz
??.11.1933 - ??.07.1934 - zastępca dowódcy SA Brigade Mittelsteiermark
??.11.1934 - w Berlinie w Schutzpolizei
20.02.1935 - wstępuje do SS
??.10.1935 - oficer do zadań specjalnych
Odchodzi z SS, kiedy nie wiem
1937 - powraca do SS, zachowuje swój numer i stopień
1937 - 1938 - w sztabie SS Abschnitt III
??.04.1937 - ??.04.1938 - dowódca Schutzpolizei Abschnitt Mitte oraz Schutzpolizei Gruppe Ost-Berlin
??.03.1938 - 12.04.1938 - Inspekteur der Ordnungspolizei (IdO) w Austrii
12.04.1938 - IdO Wien (Wehrkreis XVII)
??.02.1938 - 08.05.1945 - poseł do Reichstagu
??.10.1938 - ??.10.1939 - Komendant Ordnungspolizei w Sudetheland
??.07.1939 - 07.09.1940 - IdO w Kasse
10.09.1940 - 16.01.1942 - Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO) Norwegen
24.01.1942 - 01.04.1944 - HSSPF Serbien-Sandschak-Montenegro
27.01.1942 - w sztabie RFSS
09.08.1944 - 15.10.1944 - w rezerwie (Führerreserve) SS-Führungshauptamt
??.05.1945 - Generalinspektor der Gendarmerie und Schutzpolizei der Gemeinden

Odznaczenia m.in.:
Verwundetenmedaille
Landesorden
Verwundeten Abzeichen in Schwarz.
Medaille zur Erinnerung an den 13 März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1 Oktober 1938
Spange "Prager Burg"
1939 EK-II
1939 EK-I
KVK-II mit Schwertern
KVK-I mit Schwertern
Polizei Dienstauszeichnungen in Gold


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion