Otto SchumannSS-Gruppenführer und Generalleutnant der PolizeiNr SS - 327 367 (wst±pi³ w dn. 20.04.1939 r.)
Nr NSDAP - 1 753 690 (wst±pi³ w 1933 r.)

Urodzony - 11.09.1886 r. w Metz
Zmar³ - 08.11.1952 r.

Promocje:
15.08.1939 - SS-Standartenführer - stopieñ otrzymany po wst±pieniu do SS
20.04.1940 - SS-Oberführer
30.01.1941 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
27.08.1943 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowej
1919 - 1921 w Freikorpsie
s³u¿ba w Prusach Wschodnich jako Kreisrat (doradca) oraz w policji
30.01.1936 - 01.11.1937 - dowódca Schupo Stettin
01.11.1937 - 24.05.1940 - BdO Stettin
??.05.1940 (lub ??.06) - ??.12.1942 - BdO Niederlande
??.12.1942 - 01.09.1943 - IdO Münster
27.02.1944 - ??.10.1944 - IdO Wien
09.11.1944 - w sztabie SS-Oberabschnitt "West"

Odznaczenia m.in.:
1914 EK I
1914 EK II
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Ehrendegen des RF SS
Totenekopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion