Werner WillikensSS-GruppenführerNr SS - 56 180
Nr NSDAP - 3 355

Urodzony - 08.02.1893 r.
Zmar³ - 25.10.1961 r.

Promocje:
09.05.1933 - SS-Sturmbannführer
29.09.1933 - SS-Standartenführer (awans o jeden stopieñ)
09.09.1934 - SS-Oberführer
01.01.1935 - SS-Brigadeführer
30.01.1938 - SS-Gruppenführer

Kariera:
20.05.1928 - 08.05.1945 - pose³ do Reichstagu (okrêg 16, Südhannover-Braunschweig)
20.12.1933 - 01.01.1935 - oficer w sztabie RuSA
01.01.1935 - 14.06.1935 - oficer w RuSA
01.01.1935 - ??.05.1945 - sekretarz stanu w Pruskim Ministerstwie Rolnictwa
10.04.1935 - 14.06.1935 - szef Siedlungsamtes (Amt VI) w RuSHA
14.06.1935 - 15.02.1937 - oficer do zadañ specjalnych w RuSHA (z uprawnieniem do noszenia munduru s³u¿bowego)
15.02.1937 - 30.01.1938 - oficer do specjalnych zadañ w sztabie RuSHA (podlega³ tylko szefowi RuSHA)
30.01.1938 - ??.05.1945 - oficer w sztabie RuSHA

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II
1914 EK I
1939 Spange zum 1914 EK II
KVK I ohne Schw.
KVK II ohne Schw.
Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Landesorden
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion