Max HenzeSS-Brigadeführer
Nr SS - 1 167
Nr NSDAP - 80 481

Urodzony - 23.09.1899 r.
Zmar³ - 10.03.1951 w Bydgoszczy, kara ¶mierci przez powieszenie, wydana przez polski s±d.

Promocje:
14.10.1929 - Sturmführer
01.02.1931 - Sturmbannführer
18.10.1931 - Standartenführer
22.07.1932 - Oberführer
15.12.1933 - Brigadeführer

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowerj
18.10.1931 - 22.07.1932 - dowódca 6. SS-Standarte (Berlin)
07.08.1932 - 20.02.1934 - dowódca Abschnitt III (Berlin)
1932 - 1933 - pose³ do Landtagu w Prusach
12.11.1933 - pose³ do Reichstagu
20.02.1934 - 25.08.1934 - dowódca Abschnitt XV
16.10.1937 - 01.10.1940 - Polizeipräsident w Kassel
01.12.1937 - 01.12.1938 - w sztabie SS-Oberabschnitt Fulda Werra
15.06.1939 - 09.11.1944 - w SD-Hauptamt / RSHA
09.09.1939 - 02.10.1939 - szef policji z ramienia administracji cywilnej w Polizeipräsidiums w Bromberg. Odpowiada za masakrê ludno¶ci polskiej w Bydgoszczy od 10.09.1939 r.
02.10.1939 - 01.04.1940 - szef policji z ramienia administracji cywilnej w Polizeipräsidiums w Danzig
01.04.1940 - 01.10.1941 - Polizeipräsident w Danzig
01.10.1941 - oddelegowany do Essen
01.10.1941 - 01.10.1942 - komisaryczny Polizeipräsident w Essen
01.10.1942 - ??.04.1945 - Polizeipräsident w Essen

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II
KVK II m. Schw.
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion