Heinz Fanslau

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
Nr SS - 13 200 (wst±pi³ w dn. 01.07.1931)
Nr NSDAP - 581 867

Urodzony - 06.06.1909 w Dühringshof
Zmar³ - ?

Promocje:
01.07.1931 - SS-Anwärter
??.??.1931 - SS-Mann
09.11.1932 - SS-Sturmführer
28.03.1934 - SS-Obersturmführer
06.08.1934 - SS-Sturmhauptführer
09.11.1934 - SS-Sturmbannführer
15.09.1935 - SS-Obersturmbannführer
09.11.1936 - SS-Standartenführer
21.07.1943 - SS-Oberführer
09.11.1944 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS

Kariera:
01.10.1932 - ??.??.?? - w sztabie SS-Abschnitt XII, odpowiada za sprawy administracyjne
09.11.1933 - ??.??.?? - kierownik administracyjny w SS-Abschnitt XII
08.01.1934 - 28.03.1934 - w sztabie RF SS
28.03.1934 - ??.??.?? - przydzielony do SS-Oberabschnitt "Nord"
01.05.1934 - 15.07.1934 - w SS-Oberabschnitt "Nord", administracja
15.07.1934 - 01.09.1934 - przydzielony do SS-Oberabschnitt "Mitte", odpowiedzialny za biuro dowódcy
01.09.1934 - ??.??.?? - kierownik administracji w SS-Oberabschnitt "Mitte"
15.04.1936 - ??.??.?? - kierownik administracji w SS-Oberabschnitt "Elbe"
01.01.1938 - ??.??.?? - oficer sztabowy w dziale administracji w RF SS
01.05.1938 - ??.??.?? - kierownik administracji i inspektor w SS-Verfügungstruppe
01.11.1939 - ??.??.?? - szef administracji SS-Verfügungs-Division
01.10.1941 - 08.05.1945 - w SS Hauptamt "Haushalt und Bauten" (administracja)
15.10.1942 - ??.??.?? - szef Amt A-V (personel) w SS-WVHA
16.09.1943 - 08.05.1945 - szef Amtsgruppe A w SS-WVHA

Odznaczenia:
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
1939 EK II
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS

Po wojnie:
S±dzony przez Amerykañski S±d Wojskowy, skazany na 25 lat wiêzienia. Pó¼niej wyrok zosta³ zmniejszony do 20 a nastêpnie do 15 lat. Wyszed³ na wolno¶æ w 1955 roku.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion