Walter Gerlach

SS-Oberführer
Nr SS - 14 567 (wst±pi³ w dn. 01.02.1931)
Nr NSDAP - 307 120 (wstapi³ w dn. 01.09.1930 r.)

Urodzony - 25.08.1896 r. w Gusow
Zmar³ - 19.04.1964 r. w Haiger

Promocje:
01.02.1931 - SS-Anwärter
29.10.1931 - SS-Sturmführer
01.12.1932 - SS-Sturmhauptführer
07.04.1934 - SS-Sturmbannführer
17.08.1934 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1936 - SS-Standartenführer
30.01.1939 - SS-Oberführer

Kariera:
bra³ udzia³ w I wojnie ¶wiatowej
??.04.1931 - 01.07.1932 - dowódca 1.Sturm w III. Sturmbann 27. SS-Standarte
01.07.`932 - 07.08.1932 - dowódca III. Sturmbann w 27. SS-Standarte
07.08.1932 - 01.08.1934 - dowódca 27. SS-Standarte
01.08.1934 - 01.12.1934 - komendant KL Columbia-Haus
01.12.1934 - 01.04.1935 - komendant KL Sachsenburg
20.09.1936 - 14.11.1938 - dowódca 64. SS-Standarte (Marienwerder)
14.11.1938 - 01.07.1942 - dowodca SS-Abschnitt VII (Königsberg)
01.07.1942 - 00.12.1944 - officer w Stabshauptamt RKF
20.12.1944 - 08.05.1945 - kierownik biura personalnego przy HSSPF Dänemark (05.01.1945 objêcie s³u¿by)

Odznaczenia m.in.:
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse ohne Schwertern
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 mit Schwertern
Ehrendegen
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion