Fridolin Glass

SS-Oberführer / SS-Untersturmführer der Reserve der Waffen-SS
Nr SS - 155 767 (wstąpił oficjalnie w dn. 28.03.1934 r.)
Nr NSDAP - 440452

Urodzony - 14.12.1910 r. w Lemburg (Cesarstwo Austro-Węgry)
Zmarł - 21.02.1943 r. w Dnieprodzierzynsk (front wschodni)

Promocje:
28.03.1934 - SS-Untersturmführer
03.09.1934 - SS-Sturmbannführer (awans o dwie rangi)
01.11.1938 - SS-Standartenführer (awans o jedną rangę)
30.03.1943 - SS-Oberführer pośmiertnie
22.06.1941 - SS-Untersturmfuhrer der Reserve der Waffen-SS

Kariera:
1929 - matura
Studiuje na Uniwersytecie w Wiedniu prawo i politologię - pięć semestrów
01.01.1931 - wstępuje do austriackiej NSDAP
??.01.1931 - ??.06.1933 - Gauführer NSDAP - organizacja w Osterreichischen Bundesheer
??.06.1933 - zostaje zwolniony z austriackiej armii (w stopniu Oberfelwebel) z powodu działalności politycznej
1932 - ??.06.1933 - dowódca Deutschen Soldatenbund
??.06.1933 - zostaje skazany na sześć tygodni aresztu za działalność polityczną
Po wyjściu z aresztu tworzy sześć kompanii Deutschen Soldatenbund które tworzą Militärie-Standarten DNSAP
??.07.1933 - 28.03.1934 - dowódca Militärie-Standarten DNSAP przy SA-Obergruppe XI
(ponieważ Glass nie był zadowolony z działalności SA, udał się do Berlina gdzie zaproponował przyłączenie kierowanego przez siebie oddziału do SS. Przekonał dla swojego pomysłu Kurta Wittje z SS-Hauptamt, który z kolei przekonał do tego Himmlera. Powstał w ten sposób 89. SS-Standarte w Wiedniu.)
28.03.1934 - wstępuje do SS
01.04.1934 - 01.11.1934 - dowódca 89. SS-Standarte (kierownictwo pułku przejął oficjalnie 01.11.1934 r. Josef Baure, w
rzeczywistości kierował nim już od końca lipca 1934 r.)
25.07.1934 - dowódca wydzielonego oddziału Stosstruppenunternehmens der Schutzstaffel w Wiedniu. To ten oddział
przeprowadził próbę puczu, w wyniku którego zginął austriacki Kanclerz Engelbert Dollfuss.
03.08.1934 - przedostaje się przez granicę do Niemiec, w ten sposób unika aresztowania
01.11.1934 - 30.04.1935 - oficer w sztabie w SS-Abschnitt XII
12.02.1935 - w oficjalnym wykazie Dienstaltersliste der SS jest wykazany jako Kurt Merkmann, by uniknąć zemsty ze strony
władz Austrii
30.04.1935 - 01.06.1936 - oficer w sztabie SS-Sammelstelle (oficjalna nominacja by ukryć jego działalność w Austrii)
01.06.1936 - 13.03.1938 - oficer w sztabie SS-Hauptamt (nominacja honorowa, ponieważ jego działalność w Wiedniu podczas
puczu zostaje poddana krytyce)
13.03.1938 - 21.02.1943 - oficer w SS-Abschnitt XXXI
??.03.1938 - 21.02.1943 - radny w radzie miejskiej w Wiedniu
??.05.1939 - 26.10.1939 - szef Gaupropaganda-Amtes w Gauleitung Wien
26.10.1939 - 09.12.1940 - szef Propaganda-Amtes w Generalgouvernment
26.10.1939 - 21.02.1943 - kierownik w Propoganda-Hauptabteilung w Generalgouvernment
??.09.1939 - wstępuje do Luftwaffe
10.09.1939 - 22.06.1942 - dowódca plutonu w Luftwaffe Propagandakompanie 4
(staje przed sądem wojskowym Luftwaffe oskarżony o zamordowanie burmistrza Moczonowa i trzech jego urzędników w dniu 11.09.1939 r., których uznał za partyzantów i kazał rozstrzelać. Po wymianie korespondencji między szefem Hauptamt SS Gericht a sztabem Luftwaffe zostaje uniewinniony i oczyszczony z zarzutów)
22.06.1942 - przenosi się do Waffen-SS, w stopniu SS-Untersturmführer der Reserve der Waffen-SS
22.06.1942 - ??.07.1942 - oficer rezerwy w SS-Hauptamt
??.07.1942 - 25.08.1942 - oficer rezerwy w jednostce SS we Francji
25.08.1942 - 21.02.1943 - dowódca plutonu w SS-Propagandakompanie

Odznaczenia m.in.:
SA Sports badge in Bronze
Reichs Sports badge in Bronze


powrót do strony głównej

© copyright 2009, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion