Karl-Heinz Bürger

SS-OberführerNr SS - 156 309 (wst±pi³ w dn. 30.01.1933)
Nr NSDAP - 68 902 (wst±pi³ w dn. 13.10.1927)

Urodzony - 16.02.1904 r. w Güstrow
Zmar³ - 02.12.1988 r. w Karlsbad

Promocje:
30.01.1936 - SS-Untersturmführer
1936 - SS-Obersturmführer
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer
20.04.1937 - SS-Sturmbannfüher
????.??.?? - SS-Obersturmbannführer
11.12.1942 - SS-Standartenführer und Oberst der Polizei
20.04.1944 - SS-Oberführer und Oberst der Polizei

Kariera:
??.06.1923 - wstêpuje do SA w Nürnberg, nastêpnie s³u¿y w 11/SA Standarze 6 w München
08 - 09.11.1923 - uczestnik nieudanego puczu w Monachium, po którym odchodzi z SA
1924 - 1925 - pracuje w przemy¶le lotniczym
1925 - studia na Uniwersytecie w Potsdam, zostaje nauczycielem
1928 - ponownie wstêpuje do SA w Geussen
??.08.1930 - wst±pi³ do Hitler Jugend w dystrykcie Mecklenburg - Lübeck
30.01.1933 - wstêpuje do SS, przydzia³ do II Sturmbann 20.Standarze
??.04.1934 - ??.08.1935 - oficer w RuSHA
??.08.1935 - 30.01.1936 - oficer w sztabie SS-Oberabschnitt "North"
30.01.1936 - ??.07.1936 - przedstawiciel RuSHA w sztabie SS-Oberabschnitt "North"
??.07.1936 - ??.04.1937 - przedstawiciel RuSHA w sztabie SS-Oberabschnitt "Southeast"
??.04.1937 - ??.09.1938 - przedstawiciel RuSHA w sztabie SS-Oberabschnitt "North"
1938.09.?? - ??.11.1938 - szef wyszkolenie i treningu w SS-Oberabschnitt "North"
??.11.1938 - ??.03.1940 - w sztabie szko³y oficerskiej SS w Braunschweig
09.03.1940 - 20.05.1940 - Inspektor w sztabie Totenkopfverbände w Oranienburg - ds. wychowania ¶wiatopogl±dowego
20.05.1940 - 21.11.1940 - szef sztabu w Stabes der Waffen-SS
21.11.1940 - 08.02.1941 - oficer w sztabie "Dienststelle Obergruppenführer Heissmeyer"
13.02.1941 - 25.04.1941 - kierownik Amtes III (wychowanie i nauka) w sztabie "Dienststelle Obergruppenführer Heissmeyer"
25.04.1941 - 01.11.1942 - w Kommandostab "RFSS" i w Ersatz Battalion "East" w Rosji
25.04.1941 - przeniesiony do Einsatzstab RFSS
25.04.1941 - 06.10.1941 - kierownik Referatu VI (wychowanie ¶wiatopogl±dowe i polityczne) Führungsabteilung w Einsatzstab RFSS
06.10.1941 - 04.11.1941 - w sztabie HSSPF "Ostland"
04.11.1941 - dowódca (dzia³a od 20.10.1941) SS-Infanterie-Ersatzbataillon "Ost" i podleg³y pod HSSPF "Russland-Süd"
11.05.1942 - 20.06.1942 - uczestnik kursu dla oficerów w Hauptamt Ordnungspolizei i RSHA
21.09.1942 - 01.10.1942 -SSPF "Kaukasien" i jednocze¶nie oficer rezerwy w Stabskompanie der Waffen-SS
01.10.1943 - 01.12.1943 - SSPF "Awdejewka"
23.01.1944 - 01.04.1944 - oficer do zadañ specjalnych w sztabie SSPF (Varese)
01.04.1944 - ??.07.1944 - SSPF Mittelitalien (Perugia)
??.04.1944 - 15.08.1944 - SSPF West-Emilien (Casinalbo)
15.08.1944 - 02.05.1945 - SSPF Oberitalien-Mitte (Bologna, Castrocaro, Desenzano, Portese)

Odznaczenia m.in.:
20.12.1933 - Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
09.11.1934 - Blutorden der NSDAP
13.10.1939 - 1939 EK II kl.
30.10.1944 - 1939 EK I kl.
30.10.1944 - Bandenkampfabzeichen in Bronze
SA-Sportabzeichen in Bronze
Reichssportabzeichen in Silber
SS-Zivilabzeichen
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze
Dienstauszeichnung der NSDAP in Silber

Po wojnie:
13.05.1945 - dostaje siê do niewoli w Bozen (pó³nocne W³ochy)
28.11.1946 - przeniesiony do Island Farm Special Camp (Anglia)
12.05.1948 - przeniesiony do Camp 186, w celu repatriacji do Niemiec.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2007, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion