Johann Burkhakt

SS-Oberführer / SS-Sturmbannführer der Reserve der Waffen-SS
Nr SS - 1 704 (wst±pi³ w dn. 05.08.1929 r.)
Nr NSDAP - 89 511

Urodzony - 18.08.1901 r. w Ringsee
Zmar³ - zagin±³ w lecie 1944 r. w bitwie pod Brodami, w grudniu 1944 r. - zostaje oficjalnie uznany za zabitego

Promocje:
05.08.1929 - SS-Anwärter
20.08.1929 - SS-Mann
15.10.1929 - SS-Scharführer
12.05.1930 - SS-Truppführer
29.09.1930 - SS-Sturmführer
14.07.1932 - SS-Sturmhauptführer
15.05.1935 - SS-Sturmbannführer
30.01.1936 - SS-Obersturmbannführer
09.11.1936 - SS-Standartenführer
09.11.1943 - SS-Oberführer
01.03.1940 - SS-Hauptsturmführer der Reserve der Waffen-SS
20.04.1944 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

Kariera:
08.-09.11.1923 - uczestnik nieudanego puczu w Monachium, by³ w 6. kompanii II.Batalion Bund "Oberland"
w latach dwudziestych wstapi³ do NSDAP
05.08.1929 - 29.09.1930 - s³u¿ba w 2. Sturm 1. SS-Standarte
29.09.1930 - 14.07.1932 - dowódca 92. Sturm
14.07.1932 - 11.05.1933 - dowódca I.Sturmbann / 1. SS-Standarte
11.05.1933 - 31.01.1934 - dowódca 3.Sturm I. Sturmbann / 1. SS-Standarte
31.01.1934 - 15.06.1934 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Oberabschnitt "Süd"
15.06.1934 - 15.05.1935 - dowódca Politische Bereitschaft w SS-Standarte 1 (SS-Verfugungstruppen)
15.05.1935 - 01.01.1939 - dowódca 85. SS-Standarte
01.01.1939 - 01.08.1944 - dowódca 96. SS-Standarte
01.08.1944 - ??.12.1944 - szef kompanii w I. Sturmbann w 4. SS-Totenkopf-Standarte "Ostmark"
01.03.1940 - wstêpuje do Waffen-SS jako SS-Hauptsturmführer der Reserve
15.01.1941 - 10.04.1941 - adiutant w SS-Truppenübungsplatz Beneschau
10.04.1941 - 08.10.1941 - szef 7. kompanii w SS-Freiwilligen-Standarte "Nordwest"
08.10.1941 - 15.10.1943 - szef kompanii w Ersatz-Bataillon w Frewilligen-Legion "Nederlande"
18.07.1943 - 15.10.1943 - komendant Gasschutzschule Celle
22.10.1943 - 27.06.1944 - oficer rezrwy w 14. Galizische SS-Freiwilligen-Division
27.06.1944 - 12.11.1944 - oficer rezerwy w 14. Waffen-Grenadier-Division der SS
01.08.1944 - ??.12.1944 - dowódca SS-Abschnitt XXXVII
lipiec 1944 - zaginiony podczas walk pod Brodami
grudzieñ 1944 - zostaje oficjalnie uznany zabitego

Odznaczenia m.in.:
Golden Party Badge
09.11.1933 - Blood Order Nr 386
1939 EK II kl.
1939 EK I kl.
War Service Cross 2 kl. with Swords
Commemorative Medal of 13th March 1938
Wound Badge in Black
SA Sports badge in Bronze
German Horsemans Badge in bronze
Reichs Sports Badge in Silver


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion