Johann BeckSS-Oberführer / SS-Hauptsturmführer der Reserve der Waffen-SSNr SS - 179 (wst±pi³ w dn. 14.07.1926 r.)
Nr NSDAP - 6 911 (wst±pi³ w 1925 r.)

Urodzony - 22.07.1888 w Nuremburgu
Zmar³ - 07.01.1967 r.

Promocje:
01.12.1927 - SS-Sturmbannfuhrer
01.07.1930 - SS-Standartenfuhrer
13.09.1936 - SS-Oberfuhrer
18.06.1940 - SS-Obersturmführer der Reserve der Waffen-SS
21.06.1944 - SS-Hauptsturmfuhrer d.R.d. Waffen-SS

Kariera:
Uczestnik I wojny ¶wiatowej
14.07.1926 - wstêpuje do SS
01.10.1927 - 30.06.1930 - dowódca SS-Standarte II (Nürnberg-Fürth)
Od 1927 r rozpoczynaj± siê jego problemy z nadu¿ywaniem alkoholu, by³ wielokrotnie karany za pijañstwo, otrzyma³ nawet
zakaz noszenia munduru SS, (prawdopodobnie do 01.03.1938 r.). Alkoholizm spowodowa³ kres jego kariery w SS.
01.07.1930 - 00.10.1930 - dowódca SS-Brigade Franken (Nürnberg)
00.10.1930 - 01.04.1934 - dowodca 3.SS-Standarte (Nürnberg)
01.04.1934 - 15.06.1934 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Oberabschnitts Südwest (Stuttgart)
15.06.1934 - 10.09.1934 - referent (F3) w sztabie SS-Oberabschnitts Südwest
10.09.1934 - 13.03.1935 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Oberabschnitts Südwest
13.03.1935 - 01.04.1936 - referent (F3) w sztabie SS-Oberabschnitts Südwest
01.04.1936 - 11.02.1937 - inspektor SS-Stammabteilung Südwest
11.02.1937 - 18.05.1937 - oficer do zadañ specjalnych w SS-Oberabschnitts Südwest
18.05.1937 - 01.03.1938 - oficer w sztabie SS-Oberabschnitts Südwest
01.03.1938 - 00.05.1945 - inspektor der SS-Stammabteilung Südwest
08.02.1940 - 16.09.1941 - officer w komendaturze KZ Sachsenhausen
08.02.1940 - wst±pi³ do Waffen-SS
16.08.1940 - SS-Obersturmführer d. R. der Waffen-SS
17.09.1941 - ??.11.1941 Schutzhaftlagerführer w KZ Buchenwald
oficer rezerwy Waffen-SS przy komendanturze KZ Sachsenhausen
28.01.1942 - 28.11.1942 - jest w areszcie w KZ Mauthausen, kara jednego roku wiezienia z powodu notorycznego pijañstwa
oficer rezerwy Waffen-SS przy komendanturze KZ Mauthausen/Gusen
05.05.1945 - poddaje siê do amerykañskiej niewoli w KZ Gusen

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II kl
Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion