Viktor Hermann BrackSS-Oberführer / SS-Sturmbannführer der Reserve der Waffen SSNr SS - 1 940 (wstąpił w 1929 r.)
Nr NSDAP - 173 388 (wstąpił w 1929 r.)

Urodzony - 09.11.1904 r. w Haaren
Zmarł - 02.06.1948 w Landsbergu, powieszony w wyniku wyroku sądowego.

Promocje:
01.12.1932 - SS-Untersturmführer
23.06.1933 - SS-Hauptsturmführer
01.01.1935 - SS-Sturmbannführer
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer
12.09.1937 - SS-Standartenführer
09.11.1940 - SS-Oberführer
?? - SS-Sturmbannführer der Reserve der Waffen SS

Kariera:
Jego ojciec był lekarzem rodziny Himmlerów. Odbierał on między innymi poród żony Heinricha w 1929 r.
1923 - student nauk politycznych
1923 - członek SA (oddziały artylerii)
1928 - bliski przyjaciel Himmleria i jego osobisty kierowca
1929 - wstepuje do SS i NSDAP
1932 - etat w sztabie NSDAP w Monachium, za poręczniem Phillipa Bouhlera
1934 - zostaje przeniesiony do Kancelarii Führera, gdy Bouhler stał się jej szefem
1936 r. - Philip Bouhler zaproponował Brackowi kierownictwo szefa administracji w biurze łączności Kancelarii Führera.
1936 - w listopadzie wchodzi w skład personelu SS-Hauptamt
Brack przewodniczył programowi uśmiercania umysłowo chorych i okaleczonych dzieci, który rozpoczęto 18 lipca 1939 r. To właśnie na zlecenie Bracka, szef policji kryminalnej Artur Nebe miał znaleźć i przetestować metody uśmiercania na potrzeby programu T4.
Był obecny przy pierwszych próbach uśmiercania tlenkiem węgla jakie miały miejsce w Brandenburgu nad Hawelą.
Viktor Brack szeroko zajmował się zagadnieniem sterylizacji. 28 marca 1941 r. przesłał na ręce Himmlera memoriał o wynikach próbnych eksperymentów, wyjaśniając przy tym, że przy obecnym stanie badań można już przeprowadzić masową sterylizację. Brack twierdził, że przy użyciu 20 aparatów do naświetlania promieniami roentgena będzie można poddać sterylizacji 4 000 osób dziennie.
Himmler bardzo żywo zainteresował się tymi badaniami, zamierzając posłużyć się sterylizacją na masowa skalę jako jedną z metod biologicznego wyniszczenia narodów.
Brack zapisał się także w historii III Rzeszy, wprowadzeniem do użycia tzw. "Gaswagen", czyli pojazdów-komór gazowych. Metodą tą zaczęto mordować już we wrześniu 1941 r., na Ukrainie.
W czerwcu 1942 r. Brack oddał do dyspozycji Globocnika, dowodzony przez siebie personel programu T4, który miał czynnie pomagać w realizacji akcji "Reinhard".
W tym samym czasie przedłożył Himmlerowi kolejny projekt, mówiący o sterylizacji kilku milionów Żydów w celu uzyskania siły roboczej dla przemysłu zbrojeniowego. W swoim memoriale Brack zaznacza, że "wśród 10 milionów Żydów europejskich znajduje się, co najmniej 2-3 milionów mężczyzn i kobiet zdolnych do pracy. Biorąc pod uwagę ogromne trudności na odcinku siły roboczej, stoję na stanowisku, że należy te 2-3 milionów wyłowić i zachować. Można to jednak uczynić przy jednoczesnym pozbawieniu ich możliwości rozmnażania się". Himmler zainteresował się nowym projektem i 7 lipca 1942 r., zorganizowano tajną konferencję, której tematem była sterylizacja Żydów. W wyniku tej narady oraz w odpowiedzi na propozycje Bracka, Himmler polecił, prof. Claubergowi oraz innym lekarzom Oświęcimia rozpocząć przeprowadzenie doświadczeń "na ludziach i zwierzętach" w celu wynalezienia skutecznej metody sterylizacji.
1942 - wstępuje do Waffen-SS, gdzie służy do końca wojny.
Po wojnie był sądzony przez Amerykański Trybunał Wojskowy (Sprawa lekarzy nr. 1).
20.08.1947 - skazany na karę śmierci.

Odznaczenia m.in.:
SA-Sportabzeichen
Reichssportabzeichen in Silber
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze
1939 EK II
KVK I mit Schwertern
KVK II mit Schwertern
Ehrendegen RFSS
SS-Totenkopfring


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Radosław „Butryk” Butryński
Design by Scypion