Fritz Karl Engel

SS-Oberführer
Nr SS - 2 400 (24.04.1930)
Nr NSDAP - 25 147 (07.12.1925)

Urodzony - 03.03.1898 r. w Strelowhagen
Zmar³ - ?

Promocje:
24.04.1930 - SS-Mann
28.04.1930 - SS-Standartenführer
15.07.1932 - SS-Oberführer
04.07.1934 - odchodzi z SS na w³asn± prosbê
01.09.1941 - ponownie wstêpuje do Allgemeine SS w stopniu SS-Haupsturmführera
29.07.1942 - SS-Haupsturmführer d.R.d. Waffen SS
09.11.1942 - SS-Sturmbannführer
24.06.1943 - SS-Sturmbannführer d.R.d. Waffen SS

Kariera:
28.04.1930 - 14.09.1930 - dowódca SS-Standarte XI "Essen-Bergisches Land" i jednocze¶nie szef administracji SS-Standarte XXII "West"
14.09.1930 - 14.11.1930 - adiutant w SS-Gruppe West (Düsseldorf)
21.11.1930 - 24.06.1931 - szef administracji w SS-Brigade Ruhr
24.06.1931 - 15.07.1932 - szef sztabu w SS-Abschnitt V
15.07.1932 - 17.01.1933 - szef sztabu SS-Gruppe West (Düsseldorf)
17.01.1933 - 12.06.1933 - oficer w sztabie SS-Gruppe Ost (Berlin)
12.06.1933 - 15.09.1933 - szef sztabu SS-Gruppe Ost
15.09.1933 - 28.02.1934 - dowódca SS-Abschnitt XIII
26.09.1933 - 28.02.1934 - Polizeipräsident i jednocze¶nie kierownik Stapo-Stelle Stettin
20.02.1934 - 04.07.1934 - przeniesiony do rezerwy RFSS. Przyczyn± by³o ujawnienie "prywatnego" obozu koncentracyjnego w Szczecinie. Po kontroli zarz±dzonej przez Göringa obóz zosta³ zlikwidowany, nim Engel odszed³ z SS
04.07.1934 - dochodzi z SS na w³asn± pro¶bê z dn. 22.06.1934 r.
01.09.1941 - ponownie wstêpuje do Allgemeine SS, otrzymuje swój stary numer i stopieñ SS-Hauptsturmführer
29.07.1942 - wstêpuje do Waffen SS jako SS-Hauptsturmführer d.R.d. Waffen SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2007, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion