Arnold Altvater-MackensenSS-Oberführer / Oberst (Heer)Nr SS - 276 226 (wstapił w dn. 11.03.1936)
Nr NSDAP - 4 661 022 (wstąpił w dn. 01.05.1937)

Urodzony - 08.06.1883 w Hildesheim (prowincja Hannover)
Zmarł - ?

Promocje:
16.03.1903 - Fahnenjunker
18.08.1904 - Leutnant
18.08.1913 - Oberleutnant
25.02.1915 - Hauptmann
01.01.1928 - Major
01.02.1932 - Oberstleutnant
01.05.1934 - Oberst
11.03.1936 - SS-Obersturmbannführer (stopień otrzymany po wstąpieniu do SS)
09.11.1937 - SS-Standartenführer
01.07.1938 - SS-Oberführer

Kariera:
16.03.1903 - wstępuje do armii jako Fahnenjunker
16.03.1903 - 18.08.1904 - służba w 5 Infanterie Westfälisches - nr Regiment 53
1910 - zdaje egazmin na tłumacza z j. angielskiego
1914 - uczestnik I wojny światowej, służył we Francji i Serbii
15.01.1919 - 30.06.1919 - służba w Freikorps Generalkommando XX
30.06.1919 - 1933 - pozostaje w armii, służył kolejno w: Infanterie-Regiment 18, następnie w Infanterie-Regiment 15. i 1.
1933 - 01.05.1934 - komendant Heeressportschule Wünsdorf
01.05.1934 - 01.02.1936 - dowódca Infanterie-Regiment 22
01.02.1936 - odchodzi z armii
11.03.1936 - wstepuje do SS
11.03.1936 - 25.10.1939 - pełnoetatowy oficer w Allgemaine SS
11.03.1936 - 01.01.1937 - referent organizacyjny (Ia/O) w SS-Oberabschnitt "Rhein"
01.05.1937 - wstępuje do NSDAP
01.01.1937 - 01.10.1937 - referent organizacyjny (Ia/O) w SS-Oberabschnitt "Fulda-Werra"
01.01.1937 - 31.03.1937 - kierownik kursu dla oficerów rezerwy w armii
01.10.1937 - 22.11.1937 - oficer w sztabie SS-Hauptamt i inspektor ds. SS-Verfugungs-Truppe
22.11.1937 - 31.01.1938 - komendant SS-Junkerschule Tölz
01.02.1938 - 01.07.1938 - z-ca komendanta SS-Junkerschule Braunsweig
??.03.1939 - składa prośbę o zwolnienie go z obowiązków w SS, ponieważ chce powrócić do armii i objąć dowództwo pułku piechoty
25.10.1939 - 31.12.1942 - oficer w SS-Personalhaumptamt
25.10.1939 - rezygnuje z etatu w Allgemeine SS z powodu przejścia do armii w stopniu pułkownika
25.09.1939 - 15.10.1940 - dowódca Infanterie-Regiment 211 (71 DP)
15.10.1940 - ??.07.1941 - dowódca Infanterie-Regiment 429 (168 DP)
31.12.1942 - odchodzi z SS na własną prośbę

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II kl.
1914 EK I kl.
Schaumburg-Lippe Service Cross


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion