Cassius Freiherr von Montigny

SS-Oberführer
Nr SS - 292 804 (01.04.1938)
Nr NSDAP - 1 330 801

Urodzony - 28.10.1890 r. w Dusseldorf
Zmarł - 08.11.1940 r. umiera na atak serca, spowodowany brytyjskim nalotem na Bad Tölz

Promocje:
1909 - Seekadet
1912 - Leutnant zur See
1915 - Oberleutnant zur See
1920 - Hauptman
??.12.1926 - Major der Schutzpolizei
01.02.1934 - Oberstleutnant der Schutzpolizei
1934 lato - Oberst der Polizei
01.04.1938 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1939 - SS-Standartenführer
30.01.1940 - SS-Oberführer

Kariera:
1909 -wstępuje do marynarki cesarskiej jako Seekadet
1912 - ??.12.1914 - służy na okręcie liniowym "Pommern"
??.12.1914 - ??.01.1915 - przechodzi szkolenie w Unterseebootschule
??.01.1915 - 1916 - oficer wachtowy na UB-5
1916 - ??.01.1917 - dowódca UB-38
??.01.1917 - 1917 - dowódca UB-30
1917 - dowódca UB-10
1917 - ??.11.1918 - dowódca UB-42
??.12.1918 - 30.11.1919 - dowódca plutonu czołgów w Sturmbatallions 3. Marinebrigade "Löwenfeld"
Bierze udział w walkach na Górnym Śląsku przeciwko polskim powstańcom, walczy w Zagłębiu Ruhry przeciwko komunistom, uczestnik Puczu Kappa w 1920 roku w Berlinie.
??.07.1920 - wstępuje do Pruskiej Sicherheitspolizei
1920 - ??.12.1926 - dowódca kompanii w Rheinland
1926 - 1931 - w Polizeischule Eiche
1931 - 01.02.1934 - dowódca Schutzpolizei na Górnym Śląsku
01.02.1934 - jesień 1934 - w dowództwie Policji w Berline
1934 - odchodzi z Policji i wstępuje do armii
1934 jesień - 1935 jesień - oficer sztabowy w pulku piechoty, później w dowództwie batalionu
1935 jesień - 1936 - w 31. pułku piechoty
1936 - 20.04.1937 - dowódca 102. pułku piechoty
20.04.1937 - odchodzi z armii na skutek swoich politycznych poglądów
01.04.1938 - wstępuje do SS, na prośbę RFSS, otrzymuje stopień SS-Obersturmbannführera
01.04.1938 - 31.08.1939 - wykłada taktykę w SS-Junker-Schüle Tölz
01.04.1938 - 30.01.1939 - komendant SS-Junker-Schüle Braunschweig
31.08.1939 - 01.11.1939 - dowódca SS Totenkopf-Infanterie-Regiment 2 oraz dowódca Gruppenkommando SS-Division Totenkopf - bierze udział w wojnie z Polską
02.09.1939 - ??.10.1939 - dowódca 5. SS-Totenkopfstandarte
01.11.1939 - 24.05.1940 - szef sztabu SS-Division Totenkopf, odchodzi z powodu złego stanu zdrowia
25.05.1940 - 08.11.1940 - komendant SS-Junker-Schüle Tölz
08.11.1940 - umiera na atak serca, spowodowany brytyjskim nalotem na Bad Tölz

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II kl.
1914 EK I kl.
Submarine Badge (I w. ś.)
Cross of Honour 1914-1918


powrót do strony głównej

© copyright 2007, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion