Hans Fischer

SS-Oberführer
Nr SS - 29 627
Nr NSDAP - 1 187 881

Urodzony - 21.08.1906 r.
Zmar³ - 01.05.1945 r. - zagin±³, prawdopodobnie nie ¿yje

Promocje:
18.06.1934 - SS-Untersturmführer
30.01.1936 - SS-Obersturmfuhrer
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer
01.08.1938 - SS-Obersturmbannführer - awans o dwa stopnie
27.09.1939 - SS-Standartenführer
09.11.1941 - SS-Oberführer

Kariera:
1934 - 08.03.1935 - szef Abt IV3 w Staatspolizeiamt
08.03.1935 - 20.09.1935 - kierownik Stapo Erfurt
20.09.1935 - ??.03.1938 - kierownik Stapo Munster
20.05.1938 - 01.06.1940 - kierownik Stapo Breslau
??.08.1939 - 20.11.1939 - dowódca Einsatzgruppe III
12.10.1939 - 01.03.1941 - IdS Wien
01.01.1941 - 09.01.1944 - BdS Stuttgart / Strassburg
15.01.1944 - 08.05.1945 - IdS Berlin

Odznaczenia m. in.:
Eisernes Kreuz II. Kl.
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
SA-Sportabzeichen in Bronze
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2007, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion