Julian Scherner

SS-OberführerNr SS - 39 492
Nr NSDAP - 865 027

Urodzony - 23.09.1895 w Bagamonoyo (Niemiecka Afryka Wschodnia)
Zmar³ - 28.04.1945 - w Märkisch Buchholz - inna wersja to Niepo³omice (kilka mil na wschód Krakowa), nieznana jest przyczyna ¶mierci - samobójstwo, zgin±³ podczas walki czy te¿ z r±k Rosjan. Bardziej prawdopodobne jest w Märkisch Buchholz, podczas przebijania siê z kot³a pod Halle.

Promocje:
31.07.1933 - SS-Untersturmführer
24.12.1933 - SS-Obersturmführer
01.03.1934 - SS-Hauptsturmführer
12.08.1934 - SS-Sturmbannführer
01.01.1935 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1936 - SS-Standartenführer
12.09.1937 - SS-Oberführer
prawdopodobnie w lipcu 1940 r. - SS-Oberführer der Reserve der Waffen-SS
16.10.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. d. Waffen-SS degradacja w wyniku wyroku s±du SS za korupcjê i malwersacje
finansowe w obozie P³aszów, jednak zachowuje stopieñ SS-Oberführera w Allgemeine SS - tu te¿ s± ró¿ne daty 19.09.1944 r. oraz 09.11.1944 r.

Kariera:
01.01.1934 - 09.01.1935 - dowódca 1.SS-Standarte Julius Schreck
09.01.1935 - 15.02.1935 - w Oberabschnitt Sudost
15.02.1935 - 15.02.1936 - szef sztabu SS Oberabschnitt Sudost
15.02.1936 - 01.11.1937 - szef sztabu SS Oberabschnitt Nordost
01.01.1937 - 01.10.1937 - dowódca SS-Abschnitt XIV
30.09.1937 - 01.03.1940 - komendant Führerschule Dachau (szko³a administracyjno gospodarcza dla oficerów sztabowych) - uwaga pó¼niejsza nazwa szko³y to SS Führerschule des Wirtschaft-Verwaltungs Dienst Arolsen
28.08.1939 - 01.11.1939 - dowódca SS Totenkopf Standarte 6
01.11.1939 - 23.04.1940 - dowódca SS Totenkopf-Rekrutenstandarte – rozwi±zany 24.06.1940 r.
23.04.1940 - 11.07.1940 - komendant SS-Junkerschule Bad Tölz
11.07.1940 - 20.01.1941 - dowódca SS-Totenkopf-Standarte 8 - inna data to od 07.07.1940 r.
(od 28.07.1940 przez kilka tygodni zastêpowa³ go SS-Oberführer Günther Claasen)
20.01.1941 - 04.08.1941 - dowódca obozu treningowego SS-Truppenübungsplatz Böhmen
04.08.1941 - 01.03.1944 - dowódca SS i Policji w Krakowie
21.09.1944 - jako SS-Hauptsturmführer d.R. d. Waffen-SS zostaje przeniesiony do Dirlewanger Brigade, podobnie tu te¿ mamy do czynienia z ró¿nymi datami: 01.03.1944 oraz 09.11.1944 r.

Odznaczenia m.in.:
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
Verwundetenabzeichen in Schwarz 1918
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
09.11.1933 - Blutorden nr 175
Coburg Badge
Ehrendegen des RFSS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar "Scypion"Sadaj
Design by Scypion