Hermann Heinrich Anton KintrupSS-Oberführer / Oberst der Schutzpolizei
Nr SS - 401 389 (20.07.1941)
Nr NSDAP - 4 941 068 (01.05.1937)

Urodzony - 15.06.1891 r. w Dortmund
Zmarł - 12.04.1958 r.

Promocje:
1917 - Leutnant der Reserve
20.07.1921 - Hauptmann der Schutzpolizei
01.01.1936 - Major der Schutzpolizei
20.07.1941 - SS-Sturmbannführer
01.10.1941 - Oberstleutnant der Schutzpolizei
01.12.1943 - Oberst der Schutzpolizei
05.10.1941 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1944 - SS-Standartenführer
30.01.1945 - SS-Oberführer

Kariera:
02.02.1907 - wstępuje do Schutzpolizei w Dortmund
1912 - 12.08.1914 - służy w Polizeiverwaltung w Dortmund
12.08.1914 - ochotniczo wstępuje do armii
12.08.1914 - 20.12.1916 - służy w Infanterieregiment Nr 98, na froncie od 10.09.1914, walczył m. in. pod Sommą i Verdun
20.12.1916 - przenosi się do lotnictwa jako obserwator
20.12.1916 - 09.11.1918 - służba jako obserwator w Kampfgeschwader Nr 3 "Englandgeschwader"
09.11.1918 - 20.01.1919 - ponownie w Infanterieregiment Nr 98, skąd pod koniec miesiąca odchodzi z armii
01.04.1919 - wstępuje do policji w Dortmund, bierze udział w tłumieniu powstania Spartakusa, jak również w tłumieniu komunistycznej
rewolty w Zagłębiu Ruhry
20.07.1921 - wstępuje do Schutzpolizei jako Hauptmann der Schutzpolizei
20.07.1921 - 1926 - m. in.: dowódca kompanii, adiutant Inspektora Schutzpolizei w Dortmund
1926 - 1934 - adiutant Inspektora Schutzpolizei w Bochum
1934 - 01.01.1936 - oficer w dowództwie rejonu Polizeiverwaltungs przy górnośląskim okręgu przemysłowym w Gliwicach
1934 - 15.09.1936 - komendant rejonu Polizeiverwaltung w Bytomiu
04.09.1936 - 01.10.1936 - w sztabie Polizeiverwaltung w Opolu
16.12.1936 - 10.10.1938 - Komendant Schutzpolizei w Opolu
10.10.1938 - 06.12.1938 - dowódca batalionu Schutzpolizei podczas zajmowania Sudetów
06.12.1938 - 15.02.1940 - komendant Schutzpolizei w Troppau
16.02.1940 - 31.07.1941 - dowódca Polizei-Reserve-Bataillon 101 w Polizei-Regiment w Lublinie
15.12.1940 - 01.02.1941 - zastępca dowódcy Polizei-Regiment i jednocześnie zastępca komendanta OrPo w Lublinie
20.07.1941 - podczas wizyty Himmlera w Lublinie, zostaje przyjęty do SS i awansowany na stopień SS- Sturmbannführera
20.07.1941 - 08.05.1945 - oficer w sztabie SS-Personalhauptamt
01.08.1941 - 03.07.1942 - szef sztabu pełnomocników RFSS dla utworzenia struktur SS i Policji na obszarach wschodnich
05.12.1941 - 22.05.1942 - pełni obowiązki dowódcy Polizei-Regiment 25
22.05.1942 - 03.07.1942 - dowódca Polizei-Regiment 25
22.05.1942 - 03.07.1942 - dowódca Schutzpolizei w Lublinie
03.07.1942 - 24.02.1943 - dowódca Polizei-Regiment 10
20.03.1943 - 30.04.1945 - BdO Triest

Odznaczenia m. in.:
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse
Verwundetenabzeichen in Silber
Ehrenbrecher für Sieger im Luftkamp
Preussische Flieger Beobachterabzeichen
1939 Spange zum 1914 Eisernen Kreuz II. Klasse
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
Ehrenkreuz Wetkrieges 1914 - 1918 für Frontkämpfer
Luftschutz-Ehrenzeichen II. Stufe
Abzeichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft- DLRG- Grundschein
Ehrendegen des RFSS
Totenkopfring der SS


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion