Eduard BachlSS-Oberführer / SS-Oberführer der Reserve der Waffen-SS
Nr SS - 651 (01.08.1926)
Nr NSDAP - 14 179 (22.03.1923 - ma numer 25 568, odszed³ z partii po nieudanym puczu w Monachium, wstepuje ponownie po odtworzeniu partii w dn. 08.08.1925 r.)

Urodzony - 13.10.1899 w Neustadt
Zmar³ - ?

Promocje:
01.08.1926 - SS-Anwanter
31.08.1926 - SS Mann
01.03.1932 - SS-Scharführer
14.07.1932 - SS-Truppführer
07.11.1932 - SS-Obertruppeführer
09.11.1933 - SS-Sturmführer
09.03.1934 - SS-Obersturmführer
09.09.1934 - SS-Hauptsturmführer
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer
30.01.1937 - SS-Standartenführer
30.01.1939 - SS-Oberführer
01.03.1940 - SS-Sturmbannführer der Reserve der Waffen-SS
30.09.1940 - SS-Obersturmbannführer der Reserve der Waffen-SS
09.11.1942 - SS-Standartenführer der Reserve der Waffen-SS
21.06.1944 - SS-Oberführer der Reserve der Waffen-SS

Kariera:
02.06.1917 - wstêpuje ochtniczo do armii
02.06.1917 - 1919.03.01 - s³u¿ba w Masch-Inegewehr-Scharfschutzen Abteilung 3 w Bayerische Infanterie-Lehr-Regiment
01.03.1919 - ochodzi z armii, pracuje jako urzednik w prywatnych firmach, od 1926 r. jako urzêdnik na posadzie pañstwowej
01.02.1925 - wstêpuje do SA
01.08.1926 - odchodzi z SA i wstêpuje do SS
01.08.1926 - 15.12.1931 - w SS Standarte 31.
15.12.1931 - 31.03.1933 - pracownik administracyjny w sztabie RF SS
16.02.1931 - 08.05.1945 - prcownik administracyjny w sztabie Allgemeine SS
01.04.1933 - 30.04.1934 - doradca administracyjny w biurze SS
30.04.1934 - 01.01.1938 - referent d/s personalnych (V3) w sztabie RF SS
20.04.1935 - 20.04.1936 - kierownik w szkole administracji SSw Dachau i szef dzia³u V3 w g³ównym urzêdzie SS
01.01.1938 - 01.08.1940 - szef administracji w SS-Obersbschnitt "Elbe"
09.11.1939 - wstêpuje do Waffen-SS, otrzymuj±c stopieñ SS-Sturmbannführer der Reserve der Waffen z dniem 01.03.1940 r.
09.11.1939 - 22.05.1940 - jest IVa (intendent) w 12. SS-Totenkopfstandarte
22.05.1940 - 01.08.1940 - pe³ni obowiazki IVa w dowództwie SS "Nord" i zarazem obowi±zki szefa administracji w SS-Obersbschnitt "Nord" w Oslo
01.08.1940 - 01.08.1943 - szef administracji w SS-Obersbschnitt "West"
01.08.1940 - 25.01.1942 - oficer w sztabie dowództwa Waffen-SS
07.01.1942 - 01.08.1942 - IVa w sztabie SS Kampf-Gruppe der Polizeiverbande Jeckeln
25.01.1942 - 01.08.1942 - szef administracji w sztabie HSSPF "Ostland" i "Russland-Nord"
1942.08.01 - 1945.01.19 - oficer gospodarczy w sztabie HSSPF "Ostland" i "Russland-Nord"
01.08.1943 - 19.01.1945 - szef administracji w SS-Obersbschnitt "Ostland"
19.01.1945 - 15.02.1945 - oficer (IVa) w sztabie SS-Obergruppenführera Jeckelna
15.02.1945 - 08.05.1945 - IVa w sztabie V. Korpusu Górskiego SS

Odznaczenia m.in.:
KVK I/II m. Schw.
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion