Wilhelm JeppeSS-Oberführer / SS-Standartenführer d.R.d. Waffen SS
Nr SS - 679 (10.07.1926)
Nr NSDAP - 21 936 (04.11.1925)

Urodzony - 28.02.1900 r. w Berlinie-Wilmersdorf
Zmar³ - 21.07.1978 r. (wg innych ¼róde³ 24)

Promocje:
01.10.1932 - SS-Sturmbannführer
23.08.1933 - SS-Obersturmbannführer
20.04.1934 - SS-Standartenführer
20.04.1936 - SS-Oberführer
?? - SS-Standartenführer d.R.d. Waffen SS

Kariera:
01.10.1932 - 01.05.1934 - kierownik administracji w SS-Oberabschnitte "Ost"
01.05.1934 - 15.06.1934 - kierownik admnistracji w SS-Oberabschnitte "Elbe"
04.01.1935 - 08.05.1945 - kierownik admnistracji w SS-Oberabschnitte "Nordost"
15.06.1934 - 13.07.1934 - kierownik admnistracji w SS-Oberabschnitte "Mitte"
01.03.1940 - 28.02.1941 - intendent w SS-Kavallerie-Regiment 1
15.04.1941 - 30.04.1941 - intendent w dowództwie SS w Warszawie
01.09.1941 - 26.11.1942 - intendent SS-Kavallerie-Brigade
18.12.1942 - 15.09.1943 - kierownik admnistracji w SS-Oberabschnitte "Weichsel"
15.09.1943 - 01.08.1944 - intendent w sztabie HSSPF "Russland Mitte"
01.08.1944 - 19.01.1945 - intendent XII KA SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion