Hitler-Jugend - rozwój lata 1933 - 1939.   30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje Kanclerzem Niemiec.

   Jest to data przełomowa w rozwoju Hitler-Jugend. Objęcie władzy przez Hitlera i NSDAP, powoduje iż do HJ zaczynają się przyłączać       i inne prawicowe organizacje młodzieżowe. Pierwsza przyłącza się Scharnhost Jugend, a wkrótce po nie i inne.
   Teraz HJ już nie ma problemów finansowych, pieniądze płyną szerokim strumieniem, pozwalając wreszcie rozwinąć szeregi       Hitlerjugend.

Rok 1933 został trafnie nazwany Jahr der Organizacji (rok organizacji).
16 czerwca 1933 roku, Hitler w uznaniu zasług HJ dla ruchu NSDAP i objęcia przez nią    władzy, nadaje Baldurowi von Schirachowi nowy tytuł "Jugendführer de Deutschen    Reiches". Od tego dnia von Schirach był odpowiedzialny za HJ, tylko przed Adolfem    Hitlerem.

W tym samym roku von Schirach, w celu przyciągnięcia do szeregów HJ, jak naj-    większej liczby niemieckiej młodzieży, zakłada "Reichsjugendbücherei", (niemiecka    biblioteka dla młodzieży).
Na jej czele staje Karl Hobrecker, który w późniejszych latach doprowadza ją do    rozkwitu, blisko 30.000 książek zatwierdzonych dla młodzieży jak również różnego    rodzaju pisma. (Biblioteka została zniszczona podczas wojny).
Kolejnym ruchem von Schiracha był formalne uznanie i włączenie do struktur HJ,    organizacji dla chłopców w wieku 10 - 14 lat "Deutsches Jungvolk", istniejącej już od    1931 roku.

Pod koniec 1933 roku ogólna liczebność wszystkich organizacji wchodzących w skład    HJ, wynosi 2.292.041 członków. Imponujący skok ilościowy, pokazujący siłę nie-    mieckiej młodzieży, gotowej związać swoje losy z Hitlerem i kierowanym przez niego    państwem.

Rok 1934 został nazwany "Jahr der Schulung", (rok szkolenia). Jest to nadal okres       masowego wzrostu liczebności HJ. Wynikłe stąd problemy sprowadzały się do braku dostatecznej ilości przeszkolonej kadry       kierowniczej. Powstają liczne szkoły, szkolące przyszłych dowódców HJ. Nacisk w szkoleniu kładzie się na światopogląd oraz spraw-       ności fizycznej, ćwiczeniach wojskowych jak i wychowywanie w posłuszeństwie dla Hitlera i jego ruchu.

   Pod koniec czerwca 1934 roku, podczas tzw. "Puczu Röhma", również i    kierownictwo HJ pozbyło się pewnej liczby niewygodnych członków.

   We wrześniu 1934 roku, podczas zjazdu NSDAP w Norymberdze, Leni    Riefenstahl nakręciła jeden z najlepszych filmów propagandowych w    historii kina, "The triumph of the will".
   Nie mogło na nim oczywiście zabraknąć członków HJ, paradujących    przed przywódcami III Rzeszy.

   1934 - jest już 3.577.565 członków HJ (łącznie).

   1935 rok został poświęcony na wzmocnienie sprawności fizycznej    niemieckiej młodzieży. HJ już wtedy zrzeszał blisko 60% niemieckiej    młodzieży.

   Mająca się odbyć za rok Olimpiada w Berlinie, spowodowała, że szkolne    programy zostały zwiększone o dodatkowe godziny wychowania fiz-    ycznego. Przywódcy III rzeszy mieli nadzieję osiągnąć dobre wyniki    podczas zawodów olimpijskich, aby udowodnić światu wyższość rasy    aryjskiej.
   We wrześniu podczas kolejnego zjazdu partii w Norymberdze, przed Hitlerem paraduje 54.000 młodych sportowców. Nie zapomniano       też oczywiście, o odpowiednim wychowywaniu członków HJ w posłuszeństwie i gotowości do działania dla dobra partii.

   1935 - jest 3.943.303 członków HJ (łącznie).

   Rok 1936, to "rok Jungvolk". Baldur von Schirach chciał tego roku osiągnąć ambitny cel - wszyscy chłopcy w wieku 10 - 14 lat, powinni       wstąpić do Jungvolk.
   Na 47 urodziny Adolfa Hitlera, 20 kwietnia odbyły się na zamku w Marienburgu (Malbork) w Prusach Wschodnich uroczystości       zaprzysiężenia młodych członków Jungvolk zwiezionych z całych Niemiec. Von Schirach odebrał od nich przysięgę wierności dla Adolfa       Hitlera i Niemiec. Wtedy Hitler odebrał jedyny w swoim rodzaju prezent urodzinowy - każdy chłopiec w Rzeszy urodzony w 1926 roku       został zaproszony do "dobrowolnego wstąpienia" do Jungvolku, a każda dziewczyna do Jungmädel.

   Dla Jungvolku, grupy dzieci w wieku od 10 do 14 lat, ceremonia w Marienburgu była oszałamiającym przeżyciem. Przy świetle świec i       pochodni składali przysięgę, którą ich następcy powtarzali później każdego 20 kwietnia, nawet jeszcze 20 kwietnia 1945 roku:
               Obiecuję
               W Hitler-Jugend
               Spełnić mój obowiązek.
               Przez cały czas
               Z miłością i wiarą
               Pomagać Führerowi
               Tak mi dopomóż Bóg.


   Składnie przysięgi odbywało się przy akompaniamencie werbli i fanfar sygnałówek grających: Vorwärts, Vorwärts, schmettern die       hellen Fanfaren (Naprzód, naprzód, dźwięczą lśniące fanfary).

   Podczas Olimpiady w Berlinie, członkowie HJ spełniali zaszczytne funkcje reprezentacyjne, obsługując zaproszonych dygnitarzy i gości       oraz pełniąc funkcje porządkowe. Oni reprezentowali panujący w III Rzeszy porządek i prawo.

   1 grudnia 1936 roku, wprowadzono prawo nakazujące kształcenie niemieckiej młodzieży w duch narodowego socjalizmu, (lecz       dopiero od 25 marca 1939 roku jest to przymusowe). Obowiązywało ono młodzież w wieku od 10 roku życia. Powstał ruch zwany       Reichsjugenddienstpflicht, mający przed sobą trzy podstawowe zadania:
   - każdy młody Niemiec miał obowiązek należenia do HJ,
   - służba w HJ miała za zadanie przygotowanie swoich członków do wiernej służby dla dobra niemieckiego narodu i narodowego          socjalizmu,
   Reichsjugendführer (Baldur von Schirach) miał za zadanie dopilnowania wszystkich założonych celów i osobistego składania mel-       dunków Hitlerowi.

   1936 - jest już 5.437.601 członków HJ (łącznie).

   W 1937 roku w strukturach HJ powstają nowe organizacje, mające na celu przyciągnięcie w swoje szeregi jak najwięcej niemieckiej       młodzieży. Są to:
   HJ-Flieger (lotnicza),
   HJ-Marine (morska),
   HJ-Motor (samochodowa).

   1937 - stan - 5.879.955 członków HJ (łącznie).

   W 1938 roku, po przyłączeniu Austrii i Sudetów do Rzeszy, istniejące w nich dotychczasowe organizacje HJ zostały przyłączone do       niemieckiej HJ. Ruch skupiał w swoich szeregach już blisko 80% niemieckiej młodzieży.

   1938 - jest już 7.031.226 członków HJ (łącznie).

   25 marca 1939 roku, kierownictwo III Rzeszy wydało prawo nakazujące wszystkiej niemieckiej młodzieży wstąpienie do HJ lub BDM.       Jednocześnie nakładało ono sankcje dla opornych rodziców, nawet pod groźbą odebrania im dzieci i umieszczenia ich w sierocińcach,       (gdzie oczywiście też musieli należeć do HJ lub BDM). Dotyczyło ono także, wszystkich katolickich organizacji młodzieżowych, mimo       podpisanego kilka lat wcześniej konkordatu.

   Zbliżała się wojna. Kończyły się spokojne dni młodych członków HJ, ich obozy, wycieczki. Musieli się przygotować do nowych zadań       czasu wojny.


   Czas beztroskiej zabawy właśnie się kończył...powrót do strony głównej


© © copyright 2005-2007, Waldemar "Scypion" "Sadaj