Organizacje w III Rzeszy.

   Każda organizacja w III Rzeszy Niemieckiej, była zorganizowana na wzór wojskowy.
   Dotyczyło to zarówno organizacji typowo cywilnych jak np. Czerwony Krzyż, czy też paramilitarnych, jak SA czy Hitler-Jugend.

   Bez względu na pełnione funkcje - kolej, straż pożarna, poczta, pielęgniarki, itd., były one odpowiednio umundurowane i posiadały       własne stopnie i umundurowanie. Większość z nich podlegała kontroli NSDAP lub SS.
   Będziemy chcieli przedstawic ich historie i organizacje.      Bahnschutz


      Hitler-Jugend


      NSDAP


      NSFK


      NS-Volkswohlfahrt
powrót do strony głównej© copyright 2005-2007, Waldemar "Scypion" "Sadaj