Stopnie w Allgemeine SS.W kwietniu 1925 roku Adolf Hitler powierza Juliusowi Schreckowi zadanie sformowania oddziału ochrony „Stosstrupp”.
Początkowo oddział liczył zaledwie osiem starannie dobranych osób, dawnych członków „Stosstrupp”. Jego celem miala być ochrona Hitlera i innych liderów NSDAP podczas ich podrózy po Niemczech oraz w czasie wieców.
Nowej jednostce po dwóch tygodniach zmieniono nazwę na „Schutzstaffeln” - Sztafety Ochronne. Ostateczna nazwa nowej formacji brzmiała - Schutzstaffel der NSDAP, w skrócie SS i pod taką nazwą zapisała się trwale w historii Niemiec i świata.

09.11.1925 r. oficjalnie ogłoszono powstanie „Schutzstaffel der NSDAP” podczas uroczystości w II rocznicę nieudanego puczu w Monachium, podczas ceremonii przed Feldherrnhalle.

Nowo powstające formacje SS, były jednolicie umundurowane i odróżniały się od SA.
Jako mundur nosiły zwykłą brunatną koszulę, czarny krawat, czerwoną opaskę ze swastyką z czarnymi lamówkami i czarną austriacką czapkę wojskową ze srebrną odznaką przestawiającą trupią czaszkę. Podobnie wyglądała sprawa z oznaczeniami stopni, gdyż wbrew powszechnie przyjętej opinii, formacja SS na samym początku swojego istnienia nie używała stopni SA.

Postaram się przedstawić, jak przebiegał ten proces.

- - - - - - - - - - - - - - -

Formowanie pierwszych oddziałów przebiegało na zasadzie tzw. "dziesiątek" - Zehnerstaffeln, 1 dowódca plus 10 osób.
Ponieważ nie było jednolitego dowództwa - powstało dopiero pod koniec 1926 roku - tzw. SS-Oberleitung, zaszła potrzeba wyróżnienia dowódcy Zehnerstaffeln.
We wrzesniu 1926 roku wprowadzono pierwszy stopień służbowy w SS - Staffelführer, który nosił dowódca Zehnerstaffeln. Stopień ten umieszczony był na czerwonej opasce ze swastyką - biały pasek wokoło opaski.
(SS-Gauführer i Reichsführer SS, to były okreslenia sprawowanych funkcji - kierownik/dowódca okręgu i dowódca SS.).

Taka sytuacja trwała aż do przełomu 1928/1929 roku, kiedy to wprowadzono kolejne stopnie służbowe - jako uzupełnienie dla brakujących oznak stopnii służbowych:
Reichsführer SS - trzy paski
Oberführer - dwa paski
Staffelführer - jeden pasek
Mann - opaska


Opaska służbowa Reichsführera SS.

Nie było potrzeby wprowadzania innych stopni służbowych, ponieważ cała organizacja SS w latach 1926 - 1928, opierała się na trójstopniowym schemacie organizacyjnym:
Reichsführer SS - dowódca SS
SS-Gauführer - kierownik/dowódca okręgu SS
Zehnerstaffeln - podstawowa struktura organizacyjna, tzw. "dziesiątka"."


Reichsführer SS H. Himmler, wrzesień 1929 r., wyraźnie widać opaskę z oznaczeniem stopnia.

W sierpniu 1929 roku wprowadzono nowy rodzaj stopni służbowych w SS.
Tym razem skorzystano ze stopni służbowych SA, wprowadzając pewne zmiany, tak by dostosować je do potrzeb SS, w tym jednolity czarny kolor tła.
Nastapiła jednak jedna istotna zmiana, w przeciwieństwie do SA prawa patka nie miała oznaczenia stopnia, dopiero od tzw. "dębowców" - SS-Standartenführera wzwyż, oznaka stopnia była na obu patkach, oznaczała ona zarazem pełnoetatowych urzedników. Zmiana stopni wymagała jednak pewnego czasu, więc nic dziwnego że przez pewien okres funkcjonowały obok nowych i stare oznaczenia stopni, a raczej pełnionych funkcji, widać to resztą wyrażnie na powyższym zdjęciu, z tyłu jest essesman z oznaczeniem nowego stopnia.

Lata 1929 - 1933.

W tym okresie, stopnie w Allgemeine SS, nie oddawały prawdziwej wartości stopnia, gdyż wskazywały po prostu na pełnioną funkcję.
Poniżej zamieszczam ich pełen wykaz:

   SS-Anvärter - nie posiadał oznaczenia stopnia
   9 stopni służbowych:
   SS-Mann
   SS-Scharführer
   SS-Truppführer
   SS-Sturmführer
   SS-Sturmbannführer - został wprowadzony oficjalnie w marcu 1931,
                                    (ale najwyraźniej istniał już wcześniej, gdyż Wilhelm Starck posiadał ten stopień w dniu 22.08.1929 r.)
   SS-Standartenführer
   SS-Oberführer
   SS-Gruppenführer
   SS-Obergruppenführer

Prawda jest taka, że do czasu kolejnego oficjalnego rozporządzenie w sprawie stopni służbowych (13.05.1933 r.), stopnie te były traktowane jako nieformalne i różnie używane w poszczególnych regionach Niemiec. Dopiero wraz z wprowadzniem nowych struktur organizacyjnych i zwiększeniem ilości członków SS, zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na przestrzeganie przepisów.SS-MannSS-ScharführerSS-TruppführerSS-SturmführerSS-SturmbannführerSS-StandartenführerSS-OberführerSS-GruppenführerSS-Obergruppenführer

Jako ciekawostkę , podam że do końca 1930 roku, było:
   33 - SS-Sturmführerów
    8 - SS-Sturmbannführerów
    4 - SS-Standartenführerów
    4 - SS-Oberführerów
   SS-Gruppenführerów - brak.
   SS-Obergruppenführer - wprawdzie nie posiadał tego stopnia, ale miał takie uprawnienia - Rudolf Hess.


Lata 1933 - 1934.

19 maja 1933 zatwierdzono 8 nowych stopni SS. Spowodowane to było powstaniem nowych większych form organizacyjnych:
SS-Sturme, SS-Sturmbann, SS-Standarten, SS-Abschnitt i SS-Gruppe.
   SS-Sturmmann
   SS-Rottenführer
   SS-Oberscharführer
   SS-Obertruppführer
   SS-Obersturmführer
   SS-Sturmhauptführer - został utworzony w dniu 01.12.1931 r.
   SS-Obersturmbannführer
   SS-Brigadeführer

20.07.1934 r. Himmler otrzymuje oficjalny stopień "Reichsführer SS", graficzny symbol tego stopnia powstał we wrześniu 1934 roku.SS-MannSS-SturmmannSS-RottenführerSS-ScharführerSS-OberscharführerSS-TruppführerSS-ObertruppführerSS-SturmführerSS-ObersturmführerSS-SturmhauptführerSS-SturmbannführerSS-ObersturmbannführerSS-StandartenführerSS-OberführerSS-BrigadeführerSS-GruppenführerSS-ObergruppenführerReichsführer SS

Lata 1934 - 1940.

15 października 1934 roku nastąpiły kolejne zmiany w nazewnictwie stopni SS:
   SS-Scharführer na SS-Unterscharführer
   SS-Oberscharführer na SS-Scharführer
   SS-Truppführer na SS-Oberscharführer
   SS-Obertruppführer na SS-Hauptscharführer
   SS-Sturmführer na SS-Untersturmführer
   SS-Sturmhauptführer na SS-Hauptsturmführer

25.11.1934 r. wprowadzono oznaczenie graficzne stopnia SS-Anwärter, był to taki sam stopień jak SS-Mann lecz bez obwódki wokół patki.Źródło: Organisationsbuch der NSDAP, 3. Auflage (Munich: Franz Eher, 1937), tabela nr 52.


Uwaga:
w literaturze często można się spotkać z nazwą stopnia SS-Stabsscharfuhrer.
Nie był to stopień służbiowy, lecz nazwa pełnionej fukcji i przynależny był jej stopień służbowy - SS-Hauptscharführer
od 15.10.1934. wraz z odpowiednią odznaką (chevron) na prawym rekawie ponad opaską (cuff).
Od 23.01.1938 r. przynależny tej funkcji był też stopień SS-Sturmscharfuhrer wraz z w/w odznaką na prawym rękawie.
Generalnie nazwa ta była w użyciu w formacji Waffen-SS, ale była też spotykana i w Allgemeine SS.Lata 1940 - 1942

Podoficerowie SS mieli patki oplecione plecionym czarno białym sznurem, który w tym okresie zlikwidowano.
Później kołnierze starszych podoficerów były obwiedzione białym galonem.SS-AnwärterSS-MannSS-SturmmannSS-RottenführerSS-UnterscharführerSS-ScharführerSS-OberscharführerSS-HauptscharführerSS-SturmscharführerSS-UntersturmführerSS-ObersturmführerSS-HauptsturmführerSS-SturmbannführerSS-ObersturmbannführerSS-StandartenführerSS-OberführerSS-BrigadeführerSS-GruppenführerSS-ObergruppenführerReichsführer SS

Lata 1942 - 1945

4 kwietnia 1942 r., Hitler na wniosek Himmlera ustanowił nowy stopień generalski: SS-Oberstgruppenführer oraz zmieniony został wygląd stopni
od SS-Brigadeführera w górę. Była to juz ostatnia zmiana wyglądu i przetrwały one bez dalszych zmian do końca III Rzeszy.SS-AnwärterSS-MannSS-SturmmannSS-RottenführerSS-UnterscharführerSS-ScharführerSS-OberscharführerSS-HauptscharführerSS-SturmscharführerSS-UntersturmführerSS-ObersturmführerSS-HauptsturmführerSS-SturmbannführerSS-ObersturmbannführerSS-StandartenführerSS-OberführerSS-BrigadeführerSS-GruppenführerSS-ObergruppenführerSS-OberstruppenführerReichsführer SS

Często spotykamy się z określeniem stopień honorowy w SS - SS-Ehrenführer.
To był pomysł Himmlera by powiązać z SS wpływowych urzędników, biznesmenów, funkcjonariuszy partyjnych, naukowców czy też dyplomatów. Otrzymywali oni stopnie SS z prawem noszenia odpowiedniego mundurów, ich głownym przywilejem było wspieranie SS, zarówno finansowe jak i polityczne, w zamian nie pełnili służby i nie mieli też uprawnień dowódczych.
Pierwsze nadanie godności SS-Ehrenführer miało miejsce w dniu 01.01.1933 r. dla Rudolfa Hessa.
Oprócz stopni SS nosili oni też opaski na lewym rękawie. Poniżej kilka przykładów:


Oznaka SS-Ehrenführera w stopniu SS-Standartenführera z 2.SS-Standarte.

Wśród SS-Ehrenführerów też istniał podział w zalezności od rangi nają posiadali.
Istniały wśród nich dwie grupy w zalezności od rangi: SS-Ehrenführer i SS-Rangführer

SS-Ehrenführer - od stopnia SS-Standartenführera do SS-Obergruppenführera, z przydziałem do Głównych Urzedów SS, SS-Oberabschnitte, SS-Abschnitte i
SS-Standarten.
SS-Rangführer - od stopnia SS-Sturmführera do SS-Obersturmbannführera, z przydziałem do SS-Sturmbann i SS-Sturm.SS-Ehrenführer w SS-Oberabschnitte Süd
SS-Ehrenführer w SS-Abschnitte IX
SS-Ehrenführer w 5.SS-Standarte

Musimy zdać sobie sprawę że w SS oprócz w/w rang honorowych, były trzy rodzaje rang, które istniały równolegle obok siebie.

Każdy oficer należał z reguły do Allgemeine SS. Jeśli jeszcze w czasie pokoju został przydzielony do jakiejś jednostki formacji Waffen-SS, tracił służbowwy stopień Allgemeine SS i musiał rozpoczynać jako zwykły SS-man w formacji Waffen-SS albo też nadawano mu stopień służbowy odpowiadający jego kwalifikacjom wojskowym czy też uprzednio posiadanemu stopniowi w Wehrmachcie.

Jeżeli oficer SS służył w czasie pokoju przejściowo w formacji Waffen-SS, to po odbyciu ćwiczeń, zostawał oficerem rezerwy formacji Waffen-SS i w chwili wybuchu wojny był powoływany jako oficer rezerwy w stopniu jaki uzyskał.

W czasie wojny większość oficerów Allgemeine SS została powołana do formacji Waffen-SS i postępowano z nimi w wyżej wspomniany sposób. Oficerowie Allgemeine SS, którzy odbyli ćwiczenia oficerskie w Wehrmachcie i tam uzyskali stopień oficera rezerwy, byli powoływani do Wehrmachtu i było im bardzo trudno przenieść się do formacji Waffen-SS.

Dalej, oficerowie SS, którzy w czasie wojny zostali awansowani z podoficera na oficera Waffen-SS, nie zostawali oficerami służby czynnej formacji Waffen-SS, lecz oficerami rezerwy. Mieli oni po wojnie, jeśli chcieli pozostać w służbie czynnej, przejść specjalne ćwiczenia i złożyć egzaminy, aby zostać zrównani z oficerami służby czynnej formacji Waffen-SS. Wyraźnie jest to rozróżnione w posiadanych stopniach, przykładowo:
SS-Hauptsturmführer der Reserve der Waffen-SS - oficer rezerwy formacji Waffen-SS
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - oficer służby czynnej formacji Waffen-SS

Do tego doszli w czasie wojny tak zwani oficerowie specjaliści (Fachführer) formacji Waffen-SS, analogicznie jak oficerowie specjaliści (Sonderführer) w Wehrmachcie. Chodziło tu przeważnie o fachowców budowlanych, geologów, korespondentów wojennych, techników, inżynierów i innych, którzy mieli przeważnie wyższe wykształcenie, ale dotychczas nie zdobyli żadnego stopnia oficerskiego.
W formacjach Waffen-SS byli oficerowie specjaliści w stopniu od SS-Untersturmführera do SS-Sturmbannführera.

W okresie późniejszym oficerami-specjalistami zostawali także oficerowie Allgemeine SS z przedsiębiorstw gospodarczych.
Na przykład dyplomowany rolnik mógł posiadać jednocześnie n/w stopnie:
SS-Oberführer Allgemeine SS
SS-Untersturmführer der Reserve der Waffen-SS
jako dyplomowany rolnik - Fachführer - SS-Sturmbannführer.

Wydaje się to trochę skomplikowane, lecz przy odrobienie wprawy można rozróżnić relacje pomiędzy poszczególnymi stopniami w zależności od pełnionej funkcji czy też rodzaju pełnionej służby.

- - - - - - - - - - -
Źródła:
Höhne Heinz, „SS Zakon Trupiej Czaszki”,
Hoffmann Peter, „Hitler`s Personal Security: Protecting the Führer, 1921-1945”,
Lumsden Robin, „SS Himmler`s Black Order. A history of the SS, 1923 - 1945”,
Lumsden Robin, „SS Regalia”,
Lumsden Robin, „Waffen-SS, organizacja, działnia bojowe, umundurowanie.”,
Mollo Andrew, „Uniforms of the SS, Volume 1, Allgemeine-SS 1923-1945”,
Padfield Peter, „Himmler Reichsführer SS”,
Ripley Tim, „Hitlers`s Praetorians, the history of the Waffen-SS 1925-1945”,
Williamson Gordon, „SS Gwardia Adlfa Hitlera”,
Organisationsbuch der NSDAP, 3. Auflage, Munich: Franz Eher, 1937


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar "Scypion"Sadaj
Design by Scypion