Armata Schneider 105 mmArmaty eksponowane w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Bateria „grecka”

Kaliber: 105 mm
Masa: 3215 kg na stanowisku, 37750 kg w marszu (z przodkiem)
Długość lufy: 3240 mm (L/31)
Kąt ostrzału w elewacji: od -3 do +60 stopni
Kąt ostrzału w azymucie: 80 stopni
Masa pocisku: 15,65 kg
Prędkość początkowa: 600 m/s (lub 660 m/s)
Donośność w poziomie: 15000 m
Szybkostrzelność: 8 strz./min

Armaty opracowane dla Grecji we francuskiej firmie Schneider.
Amunicja rozdzielnego ładowania, zamek śrubowy, oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny. Łoże dwuogonowe rozstawne z podporą pod osią bojową, na której spoczywało działo po rozstawieniu na stanowisku. Koła szprychowe z obręczami stalowymi dostosowane do trakcji konnej.

Bateria „duńska”

Kaliber: 105 mm
Masa: 3390 kg na stanowisku
Długość lufy: 4310 mm (L/38)
Kąt ostrzału w elewacji: od -3 do +45 stopni
Kąt ostrzału w azymucie: 50 stopni
Masa pocisku: 15,8 kg
Prędkość początkowa: 725 m/s
Donośność w poziomie: 17000 m
Szybkostrzelność: 6 strz./min

Armaty opracowane dla Danii we francuskiej firmie Schneider.
Amunicja rozdzielnego ładowania (ładunek zmienny w woreczkach), zamek śrubowy, oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny. Łoże dwuogonowe rozstawne. Koła szprychowe z obręczami stalowymi dostosowane do trakcji konnej. Na czas transportu lufa z oporopowrotnikiem demontowana i przewożona na osobnej przyczepie.

* * * * *


Armaty eksponowane w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wiosną 1931 roku starania marynarki spowodowały wysłanie na Hel czterech dział 105 mm (na kołach) francuskiej firmy Schneider, które zakupiono w 1928 roku do testów (2 w wersji produkowanej uprzednio dla Grecji, a dwa w wersji dla Danii) dla zapoznania się z ofertą sprzętową Schneidera. Te dwie dwudziałowe półbaterie ustawiono na stanowiskach na odcinku Hel - Jurata.

Każde stanowisko zasadnicze składało się z dwu działobitni (bateria "duńska": wykonane w formie betonowego okręgu o średnicy 11 m i grubości ścianki 0,7 m, wewnątrz okręgu blok betonowy pod obrotnicę armaty; bateria "grecka": krąg o średnicy 9,6 m i grubości ścianki 75 cm, w środku kręgu drewniany pierścień ze stalowa obręczą) i dwóch podręcznych schronów amunicyjnych (większy miał wymiary zewnętrzne 9,5x6,2 m, ściany grubości 1-1,20 m, stropy 1,3 m, wysokość pomieszczeń 2,1 m; mniejszy miał wymiary zewnętrzne 7,2x6,4 m, pozostałe wymiary jak w schronie większym), mogących pomieścić w sumie 400 pocisków i 400 ładunków.

Każda bateria otrzymała ponadto betonowy punkt kierowania ogniem. Obsługa działa składała się z 11 ludzi, dla których wybudowano w każdej baterii po dwa schrony. Podobnie zbudowano stanowiska pomocnicze dla każdej z tych baterii, przewidziane do prowadzenia ognia do celów na Zatoce Puckiej. Dla przesuwania armat przy pomocy ciągników zaprojektowano drogi wewnętrzne o długości ponad 5 km.

Prace przy ustawianiu tych baterii opóźniły się do 1932 roku z powodu przesunięcia części funduszy na ustawianie baterii nadbrzeżnej "Canet" (2 armaty 100 mm) na Cyplu Oksywskim, w rejonie wnoszonego portu wojennego na Oksywiu i portu handlowego w Gdyni.
Bateria "grecka" otrzymała numer 11, natomiast "duńska" otrzymała numer 12 - obie weszły w skład utworzonego w czerwcu 1935 roku Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. Zarządzeniem szefa KMW nr 22 z 31 grudnia 1936 roku zmieniono numerację baterii nadbrzeżnych - bateria "grecka" otrzymała numer 32, a bateria "duńska" numer 33.


powrót do strony głównej


© copyright 2007 - 2008, Marcin "Virtualbob" Skrzypacz
Design by Scypion