Aparat centralny 1934 M. Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző

Historia konstrukcji:

Aparat centralny opracowany w węgierskich zakładach Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt.

W latach 30-tych XX wieku węgierski wynalazca István Juhász opatentował liczne rozwiązania związane z elektromechnicznym przetwarzaniem danych. Doświadczenia te wykorzystał do budowy nowoczesnego aparatu centralnego służącego do naprowadzania dział artylerii przeciwlotniczej. Pierwotnie przystosowany do współpracy z armatami plot 29 M. Bofors kalibru 80 mm, a później dostosowany do użycia z automatycznymi armatami plot 36 M. Bofors kalibru 40 mm.

W okresie międzywojennym przyrządy te były eksportowane do wielu krajów jak Norwegia, Holandia, Szwecja, Filandia, Włochy, Polska (Urząd Patentowy RP udzielił 5 kwietnia 1939 roku patent Nr 28300 na „Urządzenie do oznaczania kierunku i szybkości celu podczas jego ruchu”), Iran, Szwajcaria i Chiny.

Dane techniczne:

Odległość celu:
Pułap celu:
Prędkość celu:
od 800 do 8600 m
od 0 do 6000 m
do 120 m/s

Opis konstrukcji:

Elektromechaniczny przelicznik artyleryjski, który na podstawie danych ze współpracującego z nim dalmierza (o bazie optycznej 4 m) obliczał nastawy kątowe lufy i zapalnika czasowego dla dział artylerii przeciwlotniczej i przesyłał je za pomocą kabli elektrycznych.

Aparat był zabudowany w prostopadłościennej skrzynce umieszczonej na centralnej podstawie rurowej zaopatrzonej w 4 podpory stabilizujące. Na czas transportu umieszczany w chroniącym go przed uszkodzeniami i wpływem warunków atmosferycznych futerale.

Źródła:

Laczik Bálint, Fadgyas Károly „A Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző”, 1995

Dénes Bernard, Charles Kliment „Maďarská armáda 1919-1945”, wyd. Ares, 2007

Leo W.G. Niehorster „The Royal Hungarian Army 1920-1945” , wyd. Axis Europa Books, 1998

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.